Hvem har lovlig opphold?

ID-hjulet gir deg svaret. Hjulet viser hvilke dokumenter man skal eller kan ha, avhengig av hvilket oppholdsgrunnlag man har.
Publisert: 01.04.2020
Illustrasjon av ID-hjulet. Også tilgjengelig for nedlasting i stor PDF-versjon.

ID-hjulet er en interaktiv oversikt over oppholdsgrunnlag og ID-dokumenter.

DU finner ID-hjulet i PDF-format her: ID-hjul plakat (PDF)