Vil du jobbe med ID-basen?

Nasjonalt ID-senter ser etter deg med god kunnskap om land og/eller regioner i Asia, Afrika eller Midtøsten og som har lyst til å jobbe med ID-basen.
Publisert: 17.11.2020
Illustrasjonsbilde av ID-basen landside

Nasjonalt ID-senter har nå ledig fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver i seksjonen ID-person. Seksjonen har en fast stilling som landansvarlig ledig.

Vi søker en person med god kunnskap om land og/eller regioner i Asia, Afrika eller Midtøsten. Det er i denne sammenheng en fordel å ha kunnskap om, og erfaring med, å jobbe med land i Øst- og Sørøst-Asia. Det vil være aktuelt å jobbe med ulike land og regioner. 

Vi ser derfor etter en person som i tillegg til god dybdekunnskap om relevant område har interesse og ønske om å sette seg inn i nye land og regioner. Erfaring med dette vil derfor være en fordel. Erfaring med innhenting, bearbeiding, formidling av informasjon fra ulike kilder og publisering av funn vektlegges.


Den aktuelle kandidaten har kunnskap om identitetsutfordringer knyttet til utlendingssaker.  

Søknadsfrist: 8. desember 2020

Du kan lese mer om stilling og søke her.