Ny rapport: Misbruk av ID-dokumenter 2018

Misbruk av identitetsdokumenter har fått økt oppmerksomhet både i Norge og andre europeiske land de siste årene. Hvert år gir Nasjonalt ID-senter ut statistikk på dette, og her er tallene fra 2018.
Publisert: 25.08.2019
Bilde av forsiden til Nasjonalt ID-senters rapport "Misbruk av ID-dokumenter 2018".

(Over: Fra rapporten "Misbruk av ID-dokumenter 2018". Illustrasjonsbilde, Nasjonalt ID-senter.)

Her kan du laste ned og lese hele rapporten direkte.

Økning i avdekket ID-misbruk

Etter å ha økt i perioden 2012 til 2016, var det en nedgang i det avdekkede ID-misbruket frem til 2018. Misbruket i 2018 er det høyeste som har vært registrert, og markerer et klart brudd med trenden i de siste årene. Vi ser også en økning i antall impostere, det vil si personer som har benyttet andre personers ekte dokumenter.

 

Over: Avdekket misbruk av dokumenter 2012 - 2018.

Tyrkiske dokumenter med på rekordøkning

Totalt ble det rapportert om 1 167 misbrukte dokumenter i 2018. Antallet er det høyeste som noen gang er registrert, og utgjør en økning på over 50 prosent fra 2017.

Økningen kan sees i sammenheng med flere asylsøkere fra Tyrkia i 2018. Av de 2 654 asylsøkerne som kom til Norge i 2018, var tre av ti fra Tyrkia. 44 prosent av personene som sto for det avdekkede ID-misbruket er tyrkiske statsborgere.


Over: Personers oppgitte nasjonalitet, andeler 2018.

Formål med rapporten

Formålet med denne rapporten er å gi et bilde av misbruk av identitets- og underlagsdokumenter som ble avdekket i perioden 2012 til 2018. Dokumentene er brukt av utlendinger som skulle reise til eller fra Norge, oppholde seg her i en periode, eller søke om beskyttelse.

Her kan du laste ned og lese hele rapporten direkte.

Vanskelig med fullstendig bilde

Et fullstendig bilde av misbruk kan bare oppnås gjennom fullstendige og korrekte registreringer hos alle instanser. Registrering og rapportering av misbruk har vært, og er, ufullstendig. Derfor er bildet som vises i denne rapporten også ufullstendig. Vi antar at det faktiske misbruket er høyere enn hva som fremkommer. Rapporten belyser likevel viktige sider av utlendingers misbruk av identitet og identitetsdokumenter. Dette er den eneste rapporten av sitt slag som publiseres i Norge.

Tidligere utgaver av rapporten 

Her finner du oversikten over tidligere utgivelser av rapporten. Trykk på bildene av rapportene for å laste ned.