Vil du jobbe med ID-basen?

Vikariat: Nasjonalt ID-senter ser etter deg som har lyst til å være med å gjøre ID-basen enda bedre.
Publisert: 21.03.2019
ID-basen landoversikt

 Nasjonalt ID-senter er et faglig selvstendig ekspertorgan som skal sikre høy kvalitet på ID-arbeidet som gjøres i politiet, utlendingsforvaltningen og hos andre offentlige virksomheter. Vi har spisskompetanse på ID- og underlagsdokumenter og vi utvikler verktøy og metoder som kan brukes for å avklare identiteten til utlendinger som kommer til - eller oppholder seg i - Norge.

Nasjonalt ID-senter tar initiativ til samarbeid og fellesløsninger, tilbyr opplæring og verktøy, utvikler statistikk og analyser, samt gir bistand og råd. Vi fatter ikke beslutninger i enkeltsaker. Vi er 40 medarbeidere og holder til i Oslo sentrum. Nasjonalt ID-senter er administrativt underlagt Politidirektoratet. 

Vi har nå en/flere ledig(e) midlertidige stillinger(er) som rådgiver/seniorrådgiver, med tiltredelse snarest, frem til 31.12.2019, med mulighet for forlengelse. Vi søker personer med god kunnskap om identitetsutfordringer knyttet til utlendingssaker, samt god kunnskap om land i Afrika, Midtøsten og Asia. Vi ønsker personer som har erfaring med å innhente og bearbeide informasjon fra ulike kilder, og å formidle og publisere funn.

Søknadsfrist: 4. april 2019

Mer om arbeidsoppgaver, kvalifikasjoner, personlige egenskaper og hvordan du søker finner du her.