Nasjonalt ID-senter søker seksjonsleder

Nasjonalt ID-senter søker etter en vikar til stillingen som seksjonsleder for seksjonen ID-skolen.
Publisert: 06.02.2019
Illustrasjonsbilde av ansiktsprofil

Nåværende seksjonsleder er for en periode administrativt tilsatt i en annen stilling, og vi søker derfor etter en vikar for henne til og med 30.06.19, med mulighet for forlengelse. 

En av Nasjonalt ID-senters sentrale oppgaver, er å bidra til kompetanseheving innen ID-kontroll i politiet, utlendingsforvaltningen og andre offentlige virksomheter med ansvar for identitetsopplysninger. Opplæringsarbeidet er organisert gjennom en seksjon som heter ID-skolen. 

ID-skolen skal tilby god og relevant opplæring for mange målgrupper og på flere nivå, og utarbeide fysisk og digitalt opplæringsmateriell. Seksjonen skal bidra til økt samarbeid om og fellesløsninger for opplæring på ID-området, og skal blant annet lede en tverrfaglig nasjonal opplæringsgruppe, lede et nystartet internasjonalt opplæringssamarbeid, og dele digitale læremidler med aktuelle aktører i og utenfor Norge. ID-skolen bidrar også til å utvikle fagportalen www.nidsenter.no, og drifter underområdet https://kurs.nidsenter.no/ (LMS). 

Nasjonalt ID-senter består i dag av fem seksjoner. I tillegg til ID-skolen, er det to fagseksjoner, en kommunikasjonsseksjon og administrasjonsseksjon. Seksjonssjefen for ID-skolen vil inngå i Nasjonalt ID-senters ledergruppe, og ha personalansvar for medarbeiderne og lærlingen tilknyttet seksjonen. Målsettingen «best på fag og best på formidling» skal videreføres og utvikles. Derfor ønsker Nasjonalt ID-senter en dyktig og tydelig leder som evner å gi retning, tenke helhet, sikre kvalitet og skape et godt samarbeid – internt og eksternt. 

Søknadsfrist: 21. februar 2019

Les mer om stillingen og hvordan du går frem for å søke her.