Pakistan er nytt land i ID-basen

Pakistan ble i siste halvdel av 2018 lagt til som nytt land i ID-basen. Fokuset i tekstene som nå er lagt ut er på dokumenter og registre, men Pakistan-sidene vil videreutvikles med ytterligere informasjon i tiden som kommer.
Publisert: 25.02.2019
Pakistan landside 2

Pakistan ble i siste halvdel av 2018 lagt til som nytt land i ID-basen. Fokuset i tekstene som nå er lagt ut er på dokumenter og registre, men Pakistan-sidene vil videreutvikles med ytterligere informasjon i tiden som kommer.

Pakistan står overfor enkelte utfordringer på ID-området. Blant annet er det høy forekomst av korrupsjon i forbindelse med utstedelse av ID-dokumenter i landet, og det kan være både enkelt og nærmest risikofritt å bestikke myndighetspersoner. Korrupsjon kan også forekomme i tilfeller der personer som juridisk sett har krav på ID-dokumenter, ønsker disse utstedt raskere.

I tillegg baseres utstedelsen av alle pakistanske ID-dokumenter på en håndskrevet fødselsregistrering, hvilket betyr at troverdigheten til både pass og nasjonale ID-kort i siste instans hviler på dette arkivet. Dette kan blant annet føre til at det utstedes ekte nasjonale ID-kort og pass med uriktige opplysninger. Både den utbredte korrupsjonen og problemene knyttet til det usikre grunnlaget for utstedelse, i kombinasjon med sviktende kontrollrutiner, indikerer at pakistanske ID- og sivilstatusdokumenter har lav notoritet. 

Falske eller forfalskede ID-dokumenter er også svært utbredt i Pakistan, og blanke sikkerhetspapirer kan skaffes enkelt og relativt billig på lokale markeder. Av det totale avdekkede ID-misbruket i Norge, utgjør Pakistanske dokumenter imidlertid under én prosent, ifølge tall fra 2017.

Pakistanske myndigheter har over tid jobbet iherdig med å finne løsninger for å forbedre dokumentsikkerheten og registreringsarbeidet ved offentlige kontorer. Myndighetene har de siste årene særlig jobbet med å utvikle digitale sivilregistre med biometriske data, samt elektroniske ID-kort med en rekke sikkerhetsdetaljer. De elektroniske ID-kortene skal erstatte tidligere utstedte ikke-biometriske ID-kort. Dette fremstår som lovende utviklingstrekk.

ID-basen tilbyr en omfattende og detaljert oversikt over pakistanske pass, nasjonale ID-kort og andre dokumenter. Den presenterer også inngående opplysninger om registre og utstedelsesmyndigheter, samt de mange utfordringene knyttet til organisering og rutiner på disse områdene.

Nasjonalt ID-senter vil i løpet av våren 2019 reise til Pakistan for å se nærmere på utviklingen av ID-arbeidet i landet.