Stort engasjement for opplæring

Opplæring i ID-kontroll: Vi har vært med når Nasjonalt ID-senters ID-eksperter gir praktisk opplæring i ID-arbeid ved pass- og ID-kontorene. Tilbakemeldingene er gode.
Publisert: 21.02.2019
ID-trekanten som beskriver forholdet mellom person, dokument og registre

(Over: Begrepet "godtgjort identitet" er noe av det de ansatte ved passkontorene får en innføring i når Nasjonalt ID-senter gir praktisk opplæring i ID-arbeid ved pass- og ID-kontorene.)

- Det er stort engasjement her, sier en godt fornøyd Vidar Rasmussen. Han er en av to ansatte fra Nasjonalt ID-senter som har fått i oppgave å lære opp de ansatte ved passkontorene i ID-arbeid. Sammen med kollega Hanne Olberg skal han sørge for at kursdeltakerne får økt innsikt i og kjennskap til hvordan man best løser store og små ID-relaterte oppgaver i det daglige.

(Over: Vidar Rasmussen fra Nasjonalt ID-senter.)

Stedet er Tønsberg politistasjon. Sammen med et tyvetalls personer fra Sør-Øst politidistrikt er vi til stede for å se nærmere på hvordan det hele går for seg. Sammen med tre, lokale ID-eksperter, skal Vidar og Hanne lede kursdeltakerne gjennom en variert og praktisk orientert kursdag.

(Over: Hanne Olberg fra Nasjonalt ID-senter.)

Første stopp på agendaen er praktisk intervjuteknikk. Hanne og Vidar veksler på å lose kursdeltakerne trygt gjennom innholdet som skal gjennomgås. Hvordan går man frem ved gjennomføringen av et intervju, og hvordan bør man formulere seg? Hvordan stiller man de rette spørsmålene, og hvordan ordlegger man seg? Hva bør man si – og ikke si? Spørsmålene hagler, men svarene er heldigvis ikke langt unna. Vi lærer mer om prinsipper for god spørsmålsstilling, om hva som er en pålitelig forklaring og om hvordan man best håndterer avvik og uforutsette ting som måtte dukke opp i løpet av intervjuet.

Men dagen byr på langt mer enn kun tradisjonelle forelesninger. Rett etter første pause blir nemlig deltakerne delt inn i små grupper og fordelt på en rekke, ulike poster. Det er nå «moroa» starter. Skal man lære seg nye ferdigheter, er det ofte best å gjøre det gjennom praktisk arbeid. Learning by doing.

Først ut er stasjonene A og B. Her skal deltakerne få prøve seg på praktisk kontroll av ID-dokumenter. Foran dem på bordet ligger et knippe med falske dokumenter. Nå gjelder det, men hvordan går man egentlig frem?

Vidar (bildet over) demonstrerer hvordan man bruker lupen for å gå dokumentene nærmere etter i sømmene, bokstavelig talt. Er mikroskriften riktig? Hva med dokumentets hjørner, er de slik de skal være? Sakte, men sikkert går det opp flere lys for deltakerne rundt bordet. Summingen i rommet tiltar, og vi hører kommentarer som vitner om et engasjert og motivert publikum.

- Men dette er jo skikkelig moro, da! lyder det fra stasjon A. Sammen sitter de der og gransker, med bøyde nakker og øynene klistret til lupene. Her er det de små detaljene som gjelder, og ikke et eneste, lite mikrotegn slipper usett unna. Stasjonsundervisning er artig, og øvelse gjør mester!

Rulleringen går sin gang. Ved stasjon C får vi et møte med jussen. Her får deltakerne en innføring i hvordan man kan godtgjøre en identitet. Hvilke hjemler og forskrifter er aktuelle i forbindelse med søknad om pass eller nødpass? Med sin erfaring fra forvaltningen tar juristen Hanne deltakerne gjennom regelverket. Svarene finner man frem til i fellesskapet rundt bordet, som hva man bør kontrollere, om man med trygghet kan fastslå at identiteten er godtgjort og, ikke minst, hva man gjør dersom tvilen tar overhånd.

Lunsj og sosialisering blir etter hvert byttet ut med nye arbeidsstasjoner. På stasjon D kan man lære mer om vurderinger ved biometriopptak, mens stasjon E gir en innføring i UV-trykk og referansedatabaser. De to siste stasjonene gir en introduksjon til de ulike sikkerhetselementene man må kjenne til ved kontroll av ID-dokumenter, samt hvordan man går frem ved en ansiktssammenligning. Programmet er variert, noe deltakerne ser ut til å sette pris på.

Vel tilbake på kontoret er det tid for ettertanke og refleksjon. Hva tenker deltakerne om undervisningen?

- Veldig bra kurs. Lærerikt!

- Gode stasjoner, små grupper. Nyttig bevisstgjøring, lærte mye nyttig. Knallbra!!!

- Bra organisering. Positivt med praktiske øvelser i små grupper. Instruktørene….!

Tilbakemeldingene fra noen av kursets deltakere tyder på at noen mener de har fått godt utbytte av en dag på Nasjonalt ID-senters kursbenk, hvor fokuset altså har vært variasjon, gruppeoppgaver og «learning by doing».

Alle foto: Thomas E. Oksum, Nasjonalt ID-senter.