Nye løft for fagportalen

www.nidsenter.no er i stadig utvikling. Flere funksjoner er på vei, blant annet i ID-basen.
Publisert: 01.02.2019
ID-basen landoversikt

Noe av det vi i Nasjonalt ID-senter er opptatt av, er å sikre best mulig tilgang til relevant informasjon for deg som jobber med identitet og ID-relaterte oppgaver i det daglige.

Flere ønsker tilgang
Vi har registrert et stadig økende antall brukere av våre tjenester, også fra andre grupper enn den norske utlendingsforvaltningen. ID-basen er en av de tjenester som får størst oppmerksomhet, blant annet fra utenlandske myndighets- eller kontrollorganer. Størsteparten av våre utenlandske brukere kommer i dag fra Danmark og Finland, men det blir også stadig flere fra Storbritannia, Tyskland, Sverige, Sveits og Nederland.

Fire nye land i fjor
ID-basen er en omfattende database med opplysninger om ID-dokumenter, personaliaregistre, religioner, språk, migrasjonsprofiler med mer. I løpet av fjoråret utvidet vi basen med fire nye land – Litauen, Bulgaria, Russland og Pakistan. Ved utgangen av 2018 kunne man finne ID-relatert informasjon fra 21 land i ID-basen, og flere land vil komme i 2019.

Enklere valg
I løpet av året som kommer vil vi se på hvordan vi forbedre våre digitale tjenester ytterligere. ID-basen vil stå sentralt i dette arbeidet, og vi vil først og fremst se nærmere på hvordan vi kan gjøre denne tjenesten mer tilgjengelig og brukervennlig.

Vi ønsker blant annet å forenkle tilgangen til databasen direkte fra portalens forside. Målet er at du som bruker på en enklest mulig måte skal kunne få tilgang til opplysningene du er interessert i.

Bedre menystruktur
Vi skal også se nærmere på hvordan vi kan organisere innholdet på en bedre måte, blant annet hvordan vi kan gjøre informasjonen som finnes i våre alerts lettere tilgjengelig for brukerne av ID-basen.

I tillegg til de nevnte endringene, skal vi også se nærmere på hvordan vi kan gi tilgang til ID-basen på mobil eller nettbrett. Med disse endringene på plass, planlegger vi lansering av en forbedret tjeneste i løpet av høsten 2019.

Har du innspill? Ta kontakt her.