Andrelinjekurs for ID-arbeid, person- og dokumentkontroll

Nå settes det opp nytt andelinjekurs med oppstart 1. april.
Publisert: 22.02.2019

Kurset er beregnet på de som er, eller skal være, ressurspersoner med spesielle oppgaver knyttet til ID-arbeid, person- og dokumentkontroll.

Omfattende kurs
Vi tar inn ca. seks personer på hvert kurs, som består av to énukeslange samlinger, forteller fungerende leder for ID-skolen, Camilla Elizabeth Dahlin.

– Der lærer man om samtaleteknikk, ansiktssammenligning, regler for opptak, lagring og søk i biometri og regler for ID-kontroll. Dokumenttekniske emner som inngår i kurset er blant annet sikkerhetsdokumenter, sikkerhetselementer, grunnleggende lys- og fargeteori, bruk av utstyr, trykkteknikker, personalisering av sikkerhetsdokumenter, underlagsdokumenter, forfalskningsmetoder, vurdering av funn, rapportskriving og konklusjonsgrader. I tillegg lærer man noen grunnleggende pedagogiske prinsipper, slik at man blir tryggere i opplæringsrollen på egen arbeidsplass, sier Dahlin.

Se mer informasjon om kurset her. Påmeldingsfrist utsatt til 4. mars.

Nasjonalt ID-senter stiller krav om at alle som får plass på kurset må ha UV-lampe, og lupe eller mikroskop på egen arbeidsplass. De som har gjennomført andrelinjekurset hos oss, blir invitert til faglig påfyll minst én gang i året. I tillegg inngår de i et faglig nettverk som utveksler informasjon og bistår hverandre. Vi forsøker å involvere andrelinjen når vi får forespørsler om opplæring i deres nærområde.

I dag er det i underkant av hundre andrelinjeressurser i distriktene. Disse finner du på www.nidsenter.no (pålogging).