Nasjonalt ID-senter flytter

Fra og med mandag 16. desember 2019 finner du Nasjonalt ID-senter på ny adresse på Tøyen i Oslo.
Publisert: 05.12.2019
NID-logo_hvit_bakgrunn_477x300.jpg

Nasjonalt ID-senter flytter til Økernveien 11-13 på Tøyen i Oslo. Fra og med mandag 16. desember 2019 er vi å finne på denne adressen.

Nedenfor finner du vår nye kontaktinformasjon (post- og fakturaadresse er uforandret):

Nasjonalt ID-senter

Besøksadresse:
Økernveien 11-13
0653 Oslo
Sentralbord: 22 69 90 22

Varelevering:
Økernveien 11-13
0653 Oslo

Postadresse:
Nasjonalt ID-senter
Postboks 2091 Vika
0125 Oslo

Fakturaadresse:
DFØ Fakturamottak
Postboks 4722, Torgarden
7468 Trondheim