Nytt stort opplæringsprosjekt i ID-kontroll

Nasjonalt ID-senter har fått i oppdrag av Politidirektoratet å gjennomføre opplæring i ID-kontroll for saksbehandlere innen pass og ID.
Publisert: 26.09.2018
passkontor_PODfoto2.jpg


Opplæringen er en del av Innføringsprosjektet for pass og ID som gjennomføres i forbindelse med lansering av nye pass og nasjonalt ID-kort.

Nasjonalt ID-senter skal gjennomføre kursene i politidistriktene høsten 2018 og vinteren 2019. Kursene skal være en del av obligatorisk opplæring som saksbehandlere i kontroll- og vedtakslinjen må gjennomføre før det tas en avsluttende prøve.

Kursene dekker sentrale tema innen lovverk, biometriopptak, intervjuteknikk, ansiktssammenligning og dokumentkontroll. Opplæringen skal også gi deltakerne en forståelse av de viktigste utfordringene ID-kriminalitet gir i et samfunnsperspektiv.

- ID-kompetanse har lenge vært et viktig satsingsområde for oss, og vi gleder oss til å ta fatt på denne oppgaven. Det er et stort antall personer som skal gjennomføre kursene, og vi vil stille godt forberedt, sier kommunikasjonssjef Wenche Bjørngaard i Nasjonalt ID-senter.