- Erfaringsutveksling viktig for ID-faget

Norsk Biometriforum retter søkelyset mot faktorer som vil få stor betydning for utviklingen innen ID-faget fremover. Her er noen høydepunkter fra siste workshop.
Publisert: 16.05.2018
Illustrasjonsbilde av et ansikt.

(Illustrasjonsbilde: Med biometri menes målbare, biologiske kjennetegn eller personlige atferdsmessige karaktertrekk, som for eksempel et fingeravtrykk eller et ansiktsfoto. Foto: iStock)

Nasjonalt ID-senter var i forrige uke vertskap for en ny workshop i regi av Norsk Biometriforum og European Association for Biometrics. Norsk Biometriforum gir deltakerne anledning til å delta i utveksling av informasjon, kunnskap og erfaringer knyttet opp mot biometrifaget.

Med biometri menes målbare, biologiske kjennetegn eller personlige atferdsmessige karaktertrekk, som for eksempel et fingeravtrykk eller et ansiktsfoto. Sammen med relevant kompetanse og riktig verktøy kan biometri fungere som et viktig hjelpemiddel i arbeidet med å fastsette og kartlegge identitet.

Tillit viktig
Skattedirektoratets Marianne Henriksen orientere deltakerne om noen av kjerneutfordringene norske myndigheter står overfor på ID-feltet for tiden, inkludert spørsmålene som reises rundt det å knytte en gitt identitet opp mot en person for deretter å få denne relasjonen verifisert.

Henriksen pekte på en viktig forutsetning for å lykkes med dette arbeidet, nemlig å gjenoppbygge tilliten i samfunnet slik at vi kan vite at kartet faktisk stemmer overens med terrenget – at fysisk person og identitet samsvarer.

Men nettopp dét har mange fått erfare kan være lettere sagt enn gjort. Det er her arbeidet med biometri i forbindelse med ID og ID-fastsettelse kommer inn i bildet.

Erfaringsutveksling sentralt

Utveksling av erfaringer er et annet forhold som trekkes frem av flere av biometriforumets medlemmer. Direktør i franske SOFIE Sarl, Bernard Morvant, har med sin årelange erfaring fra internasjonalt ID-arbeid sett betydningen av god informasjonsutvekskling.

- Det som er viktig for meg er utveksling av erfaringer mellom folk og organisasjoner med ulike roller og synspunkter, slik at vi kan sammenligne våre erfaringer og se hva som kommer fremover i form av forskning, regelverk og fremtidige løsninger. Dette inkluderer også ting som vi har fått presentert her i dag, som de nye GDPR-reglene og effekten disse har på ID-forvaltningen, sier Morvant i en kommentar til Nasjonalt ID-senter.

Øvrige foredragsholdere var Eivind Hoffmann fra UDI, Atle Årnes fra Datatilsynet, Bian Yang fra NTNU, Raghavendra Ramachandra fra NTNU og Diane Friberg fra Idemia.