Russland inn i ID-basen

ID-basen gir deg identitetsrelatert informasjon basert på utvalgte land. Russland er nå en del av databasen.
Publisert: 12.04.2018
RUSSLAMND.JPG

Dette inkluderer informasjon om dokumentkontroll, registre og personkontroll. Det er også lagt til alerts med varsler om falske dokumenter.

Innholdet om dokumentkontroll gir beskrivelser av ulike identitetsdokumenter og informasjon om søknads- og utstedelsesprosedyrer for de ulike dokumentene, for eksempel forskjellige typer pass. Du finner også informasjon om det russiske folkeregisteret og faktaopplysninger som kan brukes i forbindelse med en søknad eller ved en utlendingskontroll.

ID-basen er tilgjengelig for påloggede brukere og kan finnes her.