Litauen inn i ID-basen

ID-basen gir deg identitetsrelatert informasjon basert på utvalgte land. Litauen blir nå en del av databasen.
Publisert: 06.04.2018
Litauen.JPG


ID-basen finner du nå også Litauen. Det er lagt inn beskrivelser av pass, ID-kort og førerkort som gir en kort teknisk innføring av dokumentene, samt informasjon om ulike modeller, gyldighetsperioder og forfalskningstrender.

Du finner sjekklister for alle pass, ID-kort og førerkort som ennå er gyldige. Sjekklistene er ment som en hjelp ved undersøkelse av disse dokumentene. Ved å gå igjennom sjekklistene, skal du kunne avsløre de fleste forfalskninger. Sjekklistene er utarbeidet i PDF-format (to-sidig) og er derfor lett å skrive ut.

ID-basen er tilgjengelig for påloggede brukere og kan finnes her.