ID-misbruk: Omfattende internasjonalt problem

Selv om norske pass stadig blir vanskeligere å forfalske, er det fortsatt viktig å kontrollere dem grundig.
Publisert: 13.03.2018
Fotografi som viser undersøkelse av ID-dokument

(Forfalskede ID-dokumenter utgjør en samfunnsrisiko og kan sette andre mennesker i fare. Illustrasjonsbilde: Nasjonalt ID-senter).

Forfalskede pass og andre ID-dokumenter blir brukt til å utføre kriminelle handlinger innen narkotika, bedrageri, menneskehandel og annen organisert kriminalitet.

Forfalskede ID-dokumenter utgjør en samfunnsrisiko, sier seksjonsleder Per O. Haddal ved Nasjonalt ID-senter

– Siden forfalskede ID-dokumenter utgjør en samfunnsrisiko og setter andre mennesker i fare, er det nødvendig at dokumentene kontinuerlig forbedres sikkerhetsmessig, og at kontrollrutinene er gode, understreker seksjonssjef Per O. Haddal i Nasjonalt ID-senter (over).

Europol-aksjon
Sammen med gresk politi, aksjonerte Europol nylig mot en organisert kriminell liga som er involvert i smugling av migranter til Europa. Ligaen stjal ID-dokumenter fra fotgjengere og passasjerer på offentlige transportmidler og fra parkerte biler, og solgte dem videre for store summer. 

11 personer med ulik nasjonalitet ble pågrepet i slutten av februar med mer enn 900 pass og andre ID-dokumenter. 620 av disse var registrert som tapte eller stjålne i europeiske databaser. Norske ID-dokumenter er ikke nevnt i denne sammenheng.

– Ulovlig salg og forfalskning av pass og andre ID-dokumenter er et omfattende internasjonalt problem. Omfanget antas å være større enn det som kommer til overflaten, forteller Per Haddal.

Impostere
En person som benytter et ekte ID-dokument – som et pass – som tilhører en annen person, kalles impostere, og blir ofte ikke oppdaget eller tatt. For å avdekke flere må kompetansen økes, ikke bare på dokumenter, men også på for eksempel intervjuteknikk og ansiktssammenligning.

I den årlige rapporten til Nasjonalt ID-senter, Misbruk av ID-dokumenter 2016, er andelen impostere av det totale avslørte ID-misbruket i Norge kun 2,5 prosent – 26 impostere mot 67 registrerte i toppåret 2013. Aldri før har antall avslørte impostere vært så lavt i Norge, viser rapporten.

Mer om Nasjonalt ID-senters rapporter finner du her.

Det faktiske misbruket i Norge er nok høyere på grunn av at ID-rapporteringen fra politiet ogkontrollmyndigheter fremdeles er mangelfull ogufullstendig. Et mest mulig korrekt bilde av kontroller og ID-misbruk kan bare oppnås gjennom fullstendige og korrekte registreringer og rapporteringer hos alle instanser.

Underlagsdokumenter
Pass og andre ID-dokumenter blir som regel utstedt på grunnlag av underlagsdokumenter, som for eksempel fødselsattest.

– Problemet er at underlagsdokumenter ikke er like godt beskyttet mot forfalskning eller annet misbruk. Vi ser derfor en klar tendens til at andre dokumenter enn pass i større grad enn tidligere er utsatt for manipulering, sier Haddal.

Dokumentlaboratoriet ved Nasjonalt ID-senter ser stadig eksempler på at en person har presentert et teknisk ekte pass sammen med falske underlagsdokumenter. Hvis underlagsdokumentene lå til grunn ved utstedelse av passet, slår de bena under passets troverdighet, fordi passet i så fall ville vært utstedt på falskt grunnlag.

Uansett hvilke tiltak man velger for å gjøre sikkerhetsdokumenter til sikre dokumenter i en større sammenheng, så er det fasen før utstedelse som er den kritiske. Hva som ligger til grunn ved utstedelsen, vil til syvende og sist avgjøre graden av sikkerhet.