- Imponerende prosess for utrulling av e-ID-kort

Irakiske myndigheter er godt i gang med et omfattende digitaliseringsarbeid i forbindelse med utstedelse av elektroniske ID-kort. Nasjonalt ID-senter har vært på faktareise til Bagdad og forteller om sine erfaringer.
Publisert: 03.12.2018
DSCF1144_450pxl.jpg

(Over: Illustrasjonsbilde som viser hvordan de nye, irakiske e-ID-kortene ser ut. Foto: Thomas E. Oksum, Nasjonalt ID-senter).

Rundt 35 ansatte fra politi og utlendingsforvaltning fikk på morgenkvisten fredag 30. november med seg siste Nasjonalt ID-senters erfaringer fra vår faktareise til Bagdad i september. Temaet denne gangen var de nye, irakiske e-ID-kortene og den omfattende digitaliseringsprosessen som nå pågår i forbindelse med utstedelsen av disse. 

Utrulling av E-ID godt i gang


(Over: Trygve Aurdal-Vold fortalte om Nasjonalt ID-senters erfaringer fra faktrareisen til Irak i september. Foto: Thomas E. Oksum, Nasjonalt ID-senter).

- Irakiske myndigheter kan vise til en imponerende prosess for utrulling og kontroll av e-ID-kort, oppsummerte Nasjonalt ID-senters Trygve Aurdal-Vold i forbindelse med presentasjonen av sine erfaringer fra reisen.

Han kan fortelle om et stort digitaliseringsarbeid som er godt i gang. Sammen med representanter fra nederlandske immigrasjonsmyndigheter og den norske ambassaden i Amman, besøkte Nasjonalt ID-senter flere irakiske departementer, blant annet innenriksdepartementet. Reisens formål var økt forståelse for prosessen rundt utstedelse av de nye e-ID-kortene.

Omfattende digitaliseringsprosess
Med introduksjonen av elektroniske ID-kort har irakiske myndigheter startet en omfattende digitaliseringsprosess for sivile registreringer som vil ha stor innflytelse på ID-området. Formålet er å digitalisere alle familiebokregistre slik at landet får digitale registre over alle innbyggerne. 

Biometri viktig
Irakiske myndigheter legger stor vekt på bruken av biometri i sikringen av de nye elektroniske ID-kortene. Kortene vil være bygget opp rundt en elektronisk chip som vil lagre biometriske data som fingeravtrykk, skannet iris og bilde. Fra kortet vil man også kunne finne informasjon om familierelasjoner, personnummer samt kortets gyldighet. E-ID-kortene skal erstatte de gamle ID-kortene, samt statsborgerskapsbeviset.

(Over: Martin Tooi fra Nasjonalt ID-senter orienterte om hvordan de nye e-ID-kortene er bygd opp. Foto: Thomas E. Oksum, Nasjonalt ID-senter).

7 millioner kort allerede utstedt
Digitaliseringsprosessen har nå pågått siden 2015, og innen 2020 skal alle kontorer for utstedelse av nye e-ID-kort være etablert. Ved utgangen av september i år viser tall fra det irakiske innenriksministeriet at mer enn syv millioner e-ID-kort allerede har blitt utstedt. Rundt 70 prosent av kontorene som skal utstede kortene er allerede åpnet. Når resten står klart, er ambisjonen at det skal være mulig for landets innbyggere å søke om e-ID-kort eller registrere hendelser som fødsler, dødsfall eller ekteskapsinngåelser ved hvilket som helst kontor i landet.

Dersom du ønsker mer informasjon om våre erfaringer med irakiske e-ID-kort og digitaliseringsprosessen som nå pågår, kan du som registrert bruker av Nasjonalt ID-senters fagportal logge deg på og få tilgang til rapporten.