Kontroll av førerkort

Video: Nasjonalt ID-senter og Statens vegvesen har samarbeidet om en video hvor du lærer enkle metoder for kontroll av førerkort. Se videoen her.
Publisert: 29.01.2018
idkontroll_hand_716x431.jpg

Nasjonalt ID-senter og Statens vegvesen har samarbeidet om en video på ca. 3 minutter hvor du lærer enkle metoder for å kontrollere førerkort.

Du får også tips om hvor du kan finne referansedatabaser for førerkort.

Nyere europeiske førerkort følger en felles standard, og er utformet med mange forskjellige sikkerhetselementer. Videoen viser hvordan du enkelt kan kontrollere flere av de viktigste elementene.

Videoen kan du se her:

Lett å skaffe seg falskt førerkort
Det er dessverre lett å skaffe seg et falskt førerkort, og det dukker regelmessig opp saker der det blir avdekket førerkort som ikke tilhører sjåføren, eller sjåfører som opererer med flere identiteter.

Mange sektorer godtar også førerkort som legitimasjon. Derfor er det viktig at de som kontrollerer førerkort har den kompetansen som trengs for å avdekke eventuelle falske førerkort.