Har du lyst til å jobbe med kommunikasjon?

Nå har Nasjonalt ID-senter ledig et vikariat som kommunikasjonsrådgiver. Her finner du mer om hvordan du går frem for å søke.
Publisert: 26.09.2017
pass_555x334.jpg
(Illustrasjonsbilde: Nasjonalt ID-senter.)

Nasjonalt ID-senter har ledig vikariat til og med 12. oktober 2018 som kommunikasjonsrådgiver i kommunikasjonsseksjonen. Vi søker etter en person som skal jobbe med strategisk kommunikasjon i flere kanaler opp mot ulike målgrupper. Vi ønsker en kreativ og strukturert person som har kunnskap og ideer om hvordan vår virksomhet og våre tjenester kan presenteres og videreutvikles. Vi legger vekt på bruken av digitale kanaler, og grafiske uttrykk, for å skape innhold som motiverer og engasjerer målgruppene våre. 

Den statlige arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetning. Personer med funksjonshemminger eller innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. 

Etter søknadsfristen utløp vil det bli satt offentlig søkerliste. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Vær oppmerksom på at opplysninger om en søker kan bli offentlige, selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette. 

Vitnemål og attester skal vedlegges. CV og søknad sendes elektronisk.

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk kommunikasjonsarbeid og kommunikasjonsfaglig rådgiving
 • Planlegge, produsere og publisere innhold i ulike sjangre og kanaler, med vekt på digitale verktøy
 • Planmessig og aktiv formidling av vår virksomhet og våre tjenester
 • Formidling av fagstoff i ulike kanaler i samarbeid med våre fagseksjoner
 • Delta i utarbeidelse av publikasjoner, grafisk materiell og digitale læremidler
 • Bidra i planlegging og gjennomføring av faglige arrangement
 • Være et aktivt og innovativt medlem i kommunikasjonsseksjonen
 • Stillingen kan bli tillagt andre oppgaver ved behov.

Kvalifikasjoner

 • Vi stiller krav til:
 • Høyere utdanning innen kommunikasjonsfag, eller annen relevant utdanning
 • Flere års dokumentert erfaring som kommunikasjonsrådgiver
 • Svært god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Solid kjennskap til strategisk bruk av kommunikasjonskanaler
 • Erfaring med nettpublisering
 • Plettfri vandel
 • Det er ønskelig med:
 • Erfaring med grafisk arbeid, foto og video
 • Kjennskap til offentlig politikk og forvaltning, samt god samfunnsforståelse

Personlige egenskaper

 • Være fleksibel og ha evne til å bygge gode relasjoner
 • Selvstendig , analytisk, resultatorientert og målrettet
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Ansvarsbevisst og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe med samfunnsaktuelle problemstillinger
 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver fra kr. 517.700.- til kr. 640.000.-
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et dynamisk og spennende kompetansemiljø
 • Lokaler sentralt i Oslo
 • Fleksitid
 • Det er 6 måneders prøvetid
 • Fra stillingen trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse