Se vår video her

Nasjonalt ID-senter har utarbeidet en video som forteller mer om arbeidet vi utfører i det daglige. Videoen ser du her.
Publisert: 15.08.2017
forside_video_555x334.jpg

Nasjonalt ID-senter er et ekspertorgan som bistår og samarbeider med aktører innen offentlig forvaltning. Vi skal gi råd og yte bistand i prinsipielle og vanskelige saker/spørsmål. Dette gjelder både etter forespørsel og på eget initiativ. Vi skal ikke fatte beslutninger i enkeltsaker, men innhente og gjøre tilgjengelig informasjon som del av grunnlagsmaterialet for virksomheter som fatter vedtak.

Under finner du presentasjonsvideoen vår som forklarer Nasjonalt ID-senters rolle nærmere. 

Du finner mer informasjon om Nasjonalt ID-senter her.