Styrk ID-kompetansen gjennom samarbeid og fellesløsninger

Det er et stort antall offentlige og private ID-aktører i Norge – flere enn mange er klar over. Noen av disse har et internt opplæringstilbud på ID-feltet, og noen tilbyr også ID-opplæring til andre aktører.
Publisert: 16.06.2017
biometriforum2012.jpg

Men det finnes ingen standard for hva de som jobber med ID, skal kunne. Det er det på tide å ta tak i.

Det finnes ikke et formelt samarbeid om kompetansekrav, læringsmål og opplæringstilbud innen ID-området. Dette er en svært dårlig utnyttelse av samfunnets midler og medfører en stor risiko for ulik praksis.

Hvorfor trengs det standarder?

ID-arbeid utføres i hele landet av blant annet Vegvesenet, NAV, Skattekontorer, ved fergehavner og ved politistasjoner. Landet vårt er langstrakt og stort. Det er ressurskrevende både å utvikle og avholde opplæring, i tillegg er det dyrt og tidkrevende å oppsøke kurs andre steder i landet.

- Med felles læringsmål og felles standarder kan ansatte i politidistriktene, Statens vegvesen og Skatteetaten i prinsippet delta på samme kurs, sier seksjonsleder for ID-skolen Tone Opdahl. - En større målgruppe gjør det mulig å bidra til et enhetlig nasjonalt tilbud om kompetanseheving. Kostnadene til reise og opphold reduseres, og hver enkelt etat vil bruke mindre ressurser for å arrangere og holde opplæring.

- Det skal ikke være mulig å spekulere i hvor man lettest kan gå gjennom en ID-sjekk. Det skal ikke være sånn at man kan gå til et kontor eller en etat fordi man vet at kontrollen er svakere der enn et annet sted. Jeg er sikker på at ingen etater vil være kjent ved å ha dårligere kontroller enn andre, sier Tone Opdahl.

Samarbeid

Selv om mange vil ha behov for læringsmål tilpasset sin egen etat, vil man på denne måten sikre at de ulike etatene har en felles grunnforståelse for ID-arbeidet som skal gjøres, en felles referanseramme og lik bruk av begreper.

Nasjonalt ID-senter inviterer i disse dager alle sentrale ID-aktører inn i et nytt opplæringssamarbeid. Målet i første omgang er å bli enige om et minste felles multiplum av læringsmål for alle som jobber i førstelinjen. Det vil bidra til mer enhetlig ID-arbeid, og vil også forenkle samarbeidet mellom aktørene. - På sikt bør vi, etter min mening, også innføre en sertifiseringsordning for å sikre at de som skal kontrollere eller verifisere ID er kompetente.

- Når vi først har blitt enige om hva førstelinjen skal kunne, blir det i neste omgang enklere å samarbeide om utvikling og gjennomføring av opplæring. I fellesskap kan vi få til mye mer enn hver enkelt aktør kan få til alene.

- Det er heller ingen grunn til at flere aktører skal utvikle digitale opplæringsressurser innenfor samme tema.

- Vi håper at alle ser de åpenbare fordelene ved et slikt samarbeid, og vil bidra til økt harmonisering og fellesløsninger, avslutter Tone Opdahl.

(Illustrasjonsbilde: Nasjonalt ID-senter.)