Arne Isak Tveitans blogg

Hans Christian Holte etterlyser bedre ID-forvaltning i Norge. Som leder for Nasjonalt ID-senter er jeg opptatt av en helhetlig ID-forvaltning, og jeg støtter derfor skattedirektøren fullt ut i dette.
Publisert: 11.04.2017
Leder av Nasjonalt ID-senter, Arne Isak Tveitan

Holte: - Synd om vi snublet på oppløpssiden

Skattedirektør Hans Christian Holte er en av flere som nå tar til orde for en sikrere ID-forvaltning i Norge. I et innlegg i Dagens Perspektiv beskriver Holte nødvendigheten av å forbedre norsk ID-forvaltning, og viser blant annet til moderniseringen av Folkeregisteret og de kommende, nasjonale ID-kortene. Han mener vi nå nærmer oss realiseringen av en mer solid og sikker ID-forvaltning her i landet, men at det forutsetter at mange faktorer spiller sammen og i riktig rekkefølge.

Jeg er enig med skattedirektøren i dette, og vil samtidig understreke betydningen av at ID-arbeidet organiseres på en hensiktsmessig måte.

Et grundig ID-arbeid er avhengig av tverretatlig samarbeid, og det er et økende behov for å koordinere etatenes rutiner, kompetanse og informasjonsutveksling. Jeg mener det er behov for et samlingspunkt i norsk ID-forvaltning.

Skattedirektør Holte mener et av problemene dagens forvaltning står overfor er at man ikke kan garantere for at fødselsnummer eller d-nummer har en unik identitet i Norge før en kontroll mot biometriregistre er på plass. Dermed kan personer med flere fødsels- eller d-numre få utstedt ekte norske ID-dokumenter basert på falske identiteter, ifølge nettstedet.

Jeg støtter skattedirektøren når han sier at det ville være veldig synd om vi snublet på oppløpssiden ved å innføre nye løsninger som kanskje inngir stor tillit, men som fortsatt kan manipuleres.

Her er det svært viktig at myndighetene etablerer god nok kompetanse og rutiner for biometrisk opptak og ID-kontroll, slik at sårbarheten ved utstedelse av pass og nasjonale ID-kort minimeres.

Om Nasjonalt ID-senter
Nasjonalt ID-senter har siden 2010 arbeidet målrettet for å utvikle en helhetlig og enhetlig ID-forvaltning på tvers av etater og organisasjoner.

Du kan lese mer om hva vi arbeider med her.