ID-basen nå med 15 land

ID-basen inneholder nå identitetsinformasjon om 15 land. Nå finner du blant annet også informasjon om greske og polske ID-dokumenter.
Publisert: 03.03.2017
Bilde av et pass. Foto.

Illustrasjonsbilde: Nasjonalt ID-senter.

Informasjon om greske og polske ID-dokumenter er nå tilgjengelig i ID-basen. En utfordring i ID-arbeidet i Norge er at tredjelandsborgere misbruker europeiske ID-dokumenter for å få tilgang på velferdstjenester. I ID-basen vil du derfor finne informasjon om de mest vanlig forfalskede greske, polske, rumenske og italienske ID-dokumentene. Du kan sjekke hvordan ekte dokumenter ser ut, hvordan de vanligvis forfalskes, og hva du bør være spesielt oppmerksom i en dokumentkontroll. 

Du må være registrert bruker for å få tilgang til ID-basen.

Påloggede brukere

Informasjon om identitetsforholdene i Sudan er også nylig lagt til. Med det inneholder ID-basen nå informasjon om 15 land. Personer fra landene som inkluderes i ID-basen søker ofte om asyl, familiegjenforening eller andre former for opphold, og dette er saker som kan være utfordrende for de som gjør ID-vurderinger.

ID-kontroll består i hovedsak av dokumentkontroll og personkontroll. Da er det viktig å på best mulig måte å etablere en kobling mellom person og dokument. Hva kan personen si om sitt eget dokument? Hvor ble det utstedt? Hvilken dokumentasjon måtte han eller hun fremlegge ved søknad? Dette og annet om søknad- og utstedelse av ID-dokumenter finner du informasjon om i ID-basen. Hvis personen ikke har fremvist ID-dokumenter så bør han eller hun likevel kunne vite noe om dokumentene i oppgitt land, da de aller fleste på et eller annet tidspunkt har fått utstedt ID-dokumenter.

ID-basen inneholder også generell identitetsinformasjon om de ulike landene. Hvor er de ulike språklige, etniske og religiøse grupperingene bosatt i de ulike landene for eksempel? Ved hjelp av kart i ID-basen kan du enkelt kontrollere dette opp mot hva personen forteller deg. Hva kan personen si om sitt eget land for å sannsynliggjøre sin tilknytning? Hva vil det si å ha en viss etnisk tilhørighet, hva er nasjonaldagen i landet, hvem er de politiske lederne, de kjente avisene, hvordan er skolesystemet? Alt dette og mye annet finner du informasjon om i ID-basen.

Nasjonalt ID-senter har utviklet ID-basen for alle dere som kontrollerer identiteten til personer som kommer til- eller befinner seg i landet, og vi gjør vårt beste får å gjøre den mest mulig relevant for dere. Vi setter derfor stor pris på tilbakemeldinger dere måtte ha til innholdet i ID-basen. Slike henvendelser kan rettes til postmottak@nidsenter.no.

Vi vil i tiden fremover også inkludere informasjon om en rekke nye land.