ID-nettverket tre år

ID-rapporten 2016: ID-nettverket er et viktig skritt i retning av en helhetlig ID-forvaltning. Her er mer om hvem nettverket består av og hva vi jobber med.
Publisert: 02.02.2017
idnettverket_555x334.jpg

ID-nettverket ble etablert i september 2013, og Nasjonalt ID-senter er sekretariat for nettverket.

ID-nettverket er et viktig skritt i retning av en helhetlig ID-forvaltning. Nettverket er en møteplass for rfaringsutvekslinger, dialog og samarbeid, og skal sørge for nyttig kunnskapsoverføring om utfordringer,
strategier og tiltak innen ID.

I 2016 har ID-nettverket jobbet spesielt med å lage en veileder for identitetsarbeid.

Veileder i fastsettelse av identitet
Veilederen skal gi norske virksomheter et felles rammeverk for utforming av krav til bevis på identitet og verifisering av identitetsinformasjon ved fastsettelse av identitet.

Den skal veilede i en risikobasert fastsettelse av identitet, som skal sikre tilstrekkelig grad av tillit til de identiteter virksomhetene knytter til sine tjenester.

Veilederen skal gi innsikt i, og skape åpenhet om prosesser for fastsettelse av identitet, slik at virksomhetene mer effektivt kan dra nytte av ulike kilder til identitetsinformasjon.

Arbeidet med veilederen startet i 2014. Veilederen har vært på høring, og det har vært flere arbeidsmøter med sentrale aktører i nettverket. Sekretariatet, i samarbeid med Politidirektoratet, er snart klare til å legge fram et endelig forslag.

Medlemmer i ID-nettverket:

 • Politidirektoratet
 • Vegdirektoratet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Utlendingsnemnda
 • Direktoratet for e-Helse
 • NAV
 • Finans Norge
 • Skatteetaten
 • Arbeidstilsynet
 • Brønnøysundregistrene
 • Helsedirektoratet
 • NorSIS
 • Datatilsynet
 • Utenriksdepartementet
 • Nokut
 • Toll- og avgiftsdirektoratet
 • Forsvaret
 • Nasjonalt ID-senter

Les også: