Nytt møte for ID-nettverket

Tiden er igjen inne for et nytt halvårsmøte i ID-nettverket. Tema denne gangen er blant annet innføring av nasjonale id-kort, nytt pass og nytt folkeregister.
Publisert: 23.11.2017
idnettverket_555pxl_v2.jpg

(Over: ID-nettverket består av 18 aktører og ledes av Nasjonalt ID-senter. Illustrasjonsbilde: Nasjonalt ID-senter).

Torsdag 23. november holder Nasjonalt ID-senter et nytt, halvårsmøte for de 18 etatene i ID-nettverket. Temaene denne gangen er innføring av nytt pass og nasjonalt ID-kort, nytt folkeregister og endringene i asylbehandlingen.

Dagens agenda blir innledet av Nasjonalt ID-senters Knut Øvregård som blant annet vil informere nærmere om status for opplæringsnettverket, som skal harmonisere og effektivisere id-opplæringen for ID-nettverkets medlemmer. Opplæringsnettverket ledes av Nasjonalt ID-senter.

Tuva Cecilie Haugstvedt fra UDI vil orientere deltakerne om det nye ankomstsenteret på Råde, og hvordan UDI og Politiets utlendingsenhet her vil samarbeide om raskere ID-avklaringer.

Marianne Henriksen fra Skatteetaten forteller om etatens arbeid med modernisering av Folkeregisteret og nytt D-nummer.

Lisa Mari Løkke fra Politidirektoratet gir en gjennomgang av status og leveransene knyttet til nye pass og nasjonale ID-kort.

Det vil også bli satt av tid til en ny runde for orientering om av hva som skjer på id-fronten hos ID-nettverkets medlemmer.

ID-nettverket består i dag av Politidirektoratet, Vegdirektoratet, Utlendingsdirektoratet, NAV, Finans Norge, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Brønnøysundregistrene, Helsedirektoratet, NorSIS, Datatilsynet, Utenriksdepartementet, Nokut, Toll- og avgiftsdirektoratet, Utlendingsnemnda, Direktoratet for e-helse. Forsvaret og Nasjonalt ID-senter. ID-nettverket arbeider for å styrke ID-kompetansen og samarbeidet, samt for å stimulere til læring og utviklingsarbeid på id-feltet.