Nytt infoskriv om ID-arbeid

Nasjonalt ID-senter har siden opprettelsen jobbet målrettet for å utvikle en enhetlig og helhetlig ID-forvaltning på tvers av etater og organisasjoner.
Publisert: 31.01.2017
pass_555x334.jpg

(Illustrasjonsbilde: Nasjonalt ID-senter.)

Som et ledd i dette arbeidet vil vi nå regelmessig publisere et infoskriv om ID-arbeid; ID-skrivet.

Målgruppen er saksbehandlere i politiet og annen offentlig forvaltning som gjør ID-vurderinger, først og fremst på andrelinjenivå, men skrivet kan være aktuelt og interessant også for førstelinjen.