Med fokus på ID-kunnskap

Kompetansebygging, opplæring og formidling av kunnskap knyttet til identitet står sentralt i jobben Nasjonalt ID-senter gjør. Her er noen av høydepunktene fra undervisningsåret 2015.
Publisert: 17.02.2016
Fotografi som viser undersøkelse av ID-dokument

Undervisning og opplæring har som nevnt stått sentralt i det arbeidet Nasjonalt ID-senter utførte i løpet av 2015. Nedenfor finner du et tilbakeblikk på noe av det som ble gjort på opplæringsfronten i året som gikk.

Flere kurs
Nye pedagogiske virkemidler er tatt i bruk for å sikre kvaliteten på undervisningen, og vi har utdannet seks nye ID-eksperter for andrelinjen i politiet. Ser vi nærmere på statistikken, ser vi blant annet at det i løpet av fjoråret ble arrangert 51 ulike opplæringstiltak for førstelinjen i politiet, utenrikstjenesten, Kystvakta og Vegvesenet. Det er 19 flere kurs enn året før. Kursene har hatt ulik varighet fra tre til syv timer.

Kompetansebygging
Fra politiets rekker deltok ikke mindre enn 661 ansatte på Nasjonalt ID-senters kurs i fjor. Kursdeltakerne kom fra Utrykningspolitiet (UP), Politiets utlendingsenhet (PU) og politidistriktene. 289 av disse deltok på våre todagerskurs. For eksempel ble 120 nyansatte fra PU undervist hos Nasjonalt ID-senter. 90 av disse ble undervist ved Råde. 19 polititjenestemenn ble gitt undervisning i forbindelse med Retra-prosjektet.

Kurser avgangsstudenter
Nasjonalt ID-senter legger også mye arbeid ned i å forbedre ID-kompetansen hos landets politistudenter. I fjor fikk en rekke av Politihøgskolens studenter nyte godt av opplæring vår. I Bodø ble 117 avgangsstudenter undervist, mens tallet for Stavern var 160 studenter. I tillegg sørget Nasjonalt ID-senter for opplæring i bruk av ID-verktøy for praksisveiledere, et todagerskurs for studenter på Schengen-instruktør-kurs, ID-juss for påtalejurister samt kurs i ID-arbeid for 30 lærere ved Politihøgskolen i Oslo.

Opplæringsnettverket opprettet
I tillegg har ID-skolen opprettet opplæringsnettverket, et samarbeid om ID-opplæring med andre aktører. Medlemmene i nettverket kommer fra Politihøgskolen, Romerike politidistrikt, Politiets utlendingsenhet, Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda, Kripos og Skatteetaten.

Opplæringsaktiviteten til Nasjonalt ID-senter omfatter også produksjon av undervisningsmateriell. Her finner du blant annet en instruksjonsfilm om hvordan man går frem ved undersøkelse av syriske pass.

Se også:
Som registrert bruker kan du se instruksjonsfilmer og e-læringskurs her.

Vi har også laget et tiltakskort for ID-kontroll beregnet for skrankepersonell i politiet. Vi opplever også stor etterspørsel etter ID-brosjyren «ID-kontroll på veien, i skranken og på gata». Denne ble revidert og distribuert i et stort antall i løpte av fjoråret.

I skrivende stund arbeider vi dessuten med en ny fagbok som skal utvikles i samarbeid med forlaget Vett & Viten som skal utgis våren 2016.

 

Figur: Antall kurs i 2015.