Kunnskapsløft styrker ID-arbeidet

- Stadig flere ber om tilrettelagt kompetanseheving på ID-området, og det skal vi bidra til, sier Nasjonalt ID-senters daglige leder, Arne Isak Tveitan.
Publisert: 18.02.2016
Leder av Nasjonalt ID-senter, Arne Isak Tveitan

Aftenposten 18. februar skriver skattedirektør Hans Christian Holte at det i dag er få som gjennomgår en sikker ID-kontroll før de får tildelt D-nummer.

Holte peker på problemene usikre identiteter medfører, og at det er et økende problem at personer forsøker å skaffe seg D-nummer på basis av falske ID-dokumenter.

Bruk av falske identiteter skjer også mer systematisk enn tidligere, og skattedirektøren ønsker derfor en sikrere metode for identitetsfastsettelse der biometri som bilde og fingeravtrykk brukes til å låse identiteten i et fremtidig folkeregister.

Leder Arne Isak Tveitan i Nasjonalt ID-senter er enig i problembeskrivelsen til Holte. Han mener også at kunnskap om grundig ID-arbeid er avhengig av tverretatlig samarbeid.

- Vi ser hver dag behovet for at vi tenker helhetlig og enhetlig innen ID-forvaltning. Stadig flere ber om tilrettelagt kompetanseheving på ID-området, og det skal vi bidra til, sier Tveitan (bildet).

Tveitan støtter også Holtes ønske om utvidet bruk av biometri. - Vi må følge med i tiden og ta i bruk nye metoder. Derfor har vi spesielt fokus på mulighetene bruk av biometri gir utlendingsforvaltningen, sier Tveitan.

I strategiplanen vår kan du lese mer om hvordan vi satser på kompetanseheving, bistand, metodeutvikling og nettverk innen ID-området.

Les mer om Nasjonalt ID-senters strategi for perioden 2015-18 her.

Over: Arne Isak Tveitan er leder i Nasjonalt ID-senter. (Foto: Nasjonalt ID-senter).