Klart for nytt møte i ID-nettverket

Onsdag 14. desember møtes ID-nettverket. Her er noe av det som står på agendaen.
Publisert: 12.12.2016
Bilde av en forsamling mennesker. Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsbildet over: Fra et tidligere frokostseminar i regi av Nasjonalt ID-senter.

Onsdag 14. desember er det klart for et nytt møte i ID-nettverket. Her vil det bli orientert om noe av det Nasjonalt ID-senters ID-nettverk arbeider med for tiden.

Utvikler ny veileder
På agendaen står blant annet en orientering om arbeidet med utvikling av en ny nettbasert veileder som forteller deg hvordan du går frem ved rapportering av falsk identitet til Folkeregisteret. Denne veilederen vil fortelle deg mer om hvilke rapporteringsrutiner som gjelder dersom du har mistanke om en falsk identitet. 

Det vil også bli gitt en oppdatering om spørreundersøkelsen om misbruk av ID, en presentasjon av risikoanalysen (falsk ID) for 2017 samt informasjon om høringen i forbindelse med veileder i fastsettelse av identitet til fysiske personer. 

Styrker ID-kompetansen
ID-nettverket arbeider for å styrke ID-kompetansen og samarbeidet, samt for å stimulere til læring og utviklingsarbeid. Nettverket er enige om å arbeide for en helhetlig ID-forvaltning i Norge for å redusere fusk og forebygge kriminalitet, og skal bidra til et mer koordinert arbeid med ID-problematikk og vurderinger av identiteter.

ID-nettverket består i dag av Politidirektoratet, Vegdirektoratet, Utlendingsdirektoratet, NAV, Finans Norge, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Brønnøysundregistrene, Helsedirektoratet, NorSIS, Datatilsynet, Utenriksdepartementet, Nokut, Toll- og avgiftsdirektoratet, Utlendingsnemnda, Direktoratet for e-helse. Forsvaret og Nasjonalt ID-senter.