ID på Politihøgskolen

ID-rapporten 2016: De siste årene har alle avgangsstudenter ved Politihøgskolen i Bodø og Stavern fått en hel dag til å lære om ID-arbeid. Siden 2014 har vi lært opp 746 politistudenter i hvordan de skal gjennomføre en ID-kontroll.
Publisert: 12.12.2016
Bilde av politimann som undersøker et pass. Foto.

Nasjonalt ID-senter hjelper Politihøgskolen med opplæring i ID-arbeid. Illustrasjonsbilde: Nasjonalt ID-senter.

Det startet i 2014 med en forespørsel fra en av lærerne ved Politihøgskolen i Bodø. Han mente at studentene burde få opplæring i ID-arbeid. Læreren har kriminalteknisk bakgrunn, og er opptatt av bevisføring. Et godt ID-arbeid er en del av bevisføringen, og for en politibetjent er det er viktig å sikre spor. Nasjonalt ID-senter har i flere år hevdet at ID-utdanningen ved Politihøgskolen kunne bli bedre, og takket med glede ja til forespørselen.

Høsten samme år fikk vi forespørsel fra Politihøgskolen i Stavern, som hadde hørt om undervisningen i Bodø og ønsket å tilby sine studenter det samme.

Pedagogisk vri
– Siden vi fikk så mange henvendelser som gjaldt store kull, ble vi nødt til å endre vårt undervisningsopplegg, forteller opplæringskoordinator Janne Moen Lyng. – Vi merket at vi lettere kunne «miste» studentene i klasserommet når de var så mange. Det kan være ulike årsaker til at det skjer, kanskje vi bruker for mange vanskelige begreper eller det kan være at det vi underviste i ble opplevd som for fjernt fra deres hverdag.

Studentene er annerledes enn våre tradisjonelle kursdeltakere. Vanligvis har kursdeltakerne årevis med erfaring fra utlendingsforvaltningen eller kontroll av ID-dokumenter, mens studentene kanskje har hatt noe kontakt med ID-papirer i løpet av praksisåret. Når vi kommer i mai året etter, er dette ofte glemt. Det går minst en måned fra studentene får kurs til de er i arbeid, og da kan det vi lærer dem være glemt også. ID-skolen har derfor brukt mye tid på å lage tilpasset undervisning som kunne løse dette.

Du husker best det du gjør!
– Det å kunne utføre en ID-kontroll er en ferdighet, og ferdigheter må trenes. Vi kan fortelle hvilke paragrafer som gjelder i en utlendingskontroll, men dersom man kan finne svaret selv, huskes det lenger. Aktiv læring var prinsippet som ble brukt i utformingen av det nye undervisningsopplegget. Vi ville at studentene skulle bli i stand til å utføre ID-kontroll tre måneder senere, og fremdeles huske noe av det de lærte, forteller opplæringskoordinatoren.

– Vi endte opp med å lage en kursdag som besto av 14 læringsstasjoner for små grupper med mellom fire og seks  studenter. Hver gruppe ville da få 25 minutter på hvert tema. Vi tok utgangspunkt i læremålene vi hadde for de vanlige dagskursene våre og brøt disse ned til 14 ulike emner. Emnene er: utlendingslov, hvilke dokumenter en utlending skal ha, hva gjør du ved falsk ID, samtaleteknikk, ansiktssammenligning, utlendinger i Norge, øvelser i Biometra, referansedatabaser, bakgrunnstrykk, UV- reaksjon, sikkerhetselementer, MRZ, vannmerke/sikkerhetstråd og forfalskninger.

Hva synes studentene?
– Det er viktig å være lydhøre overfor de som deltar på undervisningen. Vi ønsker å vite hva studentene synes om opplegget vårt, derfor ber vi alle om å gi oss tilbakemelding i etterkant av kurset. I 2015 fikk vi inn bare 44 svar av nesten 300 mulige. Vi var derfor nødt å gjøre noen grep. Vi bestemte at dersom studenten skulle få kursbevis, måtte vedkommende svare på kursevaluering. Grepene hjalp; 223 av 300 studenter svarte på undersøkelsen, forteller Janne Moen Lyng. Og 91,9 prosent av studentene var tilfreds eller svært tilfreds med dagen.

Anders Hjelle
PHS-student ved Stavern 2012-2015 I dag er Anders Hjelle ansatt i Politiets utlendingsenhet (PU), og jobber med dokumentgransking i registreringen ved Råde. Han har nylig fullført Nasjonalt ID-senters andrelinjekurs.

– ID bør være pensum for alle politistudenter, sier Anders Hjelle. – Jeg forstår at det er vanskelig for PHS å få inn ID, for første året har studentene allerede mange fag og arbeidskrav. Men ID kunne vært en del av et fag, slik at studentene får grunnleggende ID-opplæring i hvordan du kan avsløre impostere og kontrollere dokumenter.

– ID burde også vært en del av trafikk-uka, da kunne studentene ha lært noe om sikkerhetselementer og hvilke førerkort som er gyldige i Norge. I tillegg burde alle biler ha lupe og UV-lys som standardutrustning.

– Jeg søkte Politihøgskolen med et ønske om å bli kriminaltekniker, og det er kanskje derfor jeg syntes kurset Nasjonalt ID-senter holdt for oss, var så interessant, ID er bevis. Det var fint at kurset blandet både e-læring, oppgaver og undervisning, avslutter Anders.

Les også: