Bygger ID-kompetanse i offentlig sektor

Nasjonalt ID-senter styrker oppbyggingen av ID i offentlig sektor gjennom etableringen av en ny seksjon - ID-skolen. Her er mer om det vi kan tilby.
Publisert: 29.11.2016
Bilde av et pass. Foto.

Illustrasjonsbilde: Nasjonalt ID-senter.

Hensikten med å etablere en egen opplæringsseksjon er å styrke videreutviklingen og omfanget av ID-opplæringen.

Arbeidsoppgaver framover
Førstelinjen jobber med ID-relaterteoppgaver hver dag, og vi ser et økende behov både for opplæring som gir grunnleggende kompetanse i ID-arbeid, og i mer spesialiserte emner. Derfor vil vi bygge ut de grunnleggende
modulene våre med påbygningsmoduler, som kan være mer rettet mot enkelte funksjoner eller arbeidssituasjoner. For eksempel er kompetansebehovet innen intervjuteknikk ulikt for de som har lange intervjuer på et kontor, og de som har korte samtaler i en kontrollsituasjon på gaten.

Nasjonalt ID-senter vil bidra til å etablere en solid andrelinje. En robust andrelinje er den mest effektive og realistiske tilnærmingen til en generell styrking av førstelinjen. Derfor skal vi styrke den målrettede rekrutteringen til andrelinjekurset, og gi tettere oppfølging av andrelinjenettverket. Vi ønsker i fremtiden å kunne tilby både digitale og fysiske «opplæringskofferter», slik at de har enkel tilgang på nødvendig opplæringsmateriell når de skal drive opplæring i egen førstelinje.

E-læringskurs og håndbok i utlendingskontroll
Oslo politidistrikt og Nasjonalt IDsenter har i fellesskap utviklet et e-læringskurs som skal benyttes for alle nyansatte operative politifolk i Oslo politidistrikt. Hensikten med kurset er at du skal lære hva som er viktig når du utfører en profesjonell utlendingskontroll. Kurset består av filmer som viser ulike situasjoner, og oppgaver knyttet til disse. Kurset gir blant annet svar på hvilke hjemler som gjelder, hvordan du skal undersøke dokumenter en utlending gir deg, og hvordan du kan finne ut om det er rett person. Kurset er laget i samarbeid med Oslo politidistrikt, men er nyttig for alle distrikter. Du finner det på nidsenter.no under fanen «Opplæring».

Som et tillegg til kurset ble det laget en håndbok i utlendingskontroll. Håndboken finner du på portalen, under «Kursmateriell».

Har du en idé til et kurs du synes vi burde lage? Send oss en e-post.

Les også:

Få også med deg den siste utgaven av ID-rapporten her.