Nasjonalt ID-senter søker arkivansvarlig

Er du på utkikk etter arkivfaglige utfordringer, har vi stillingen for deg.
Publisert: 22.01.2016

Vi har nylig innført bruk av P360 som arkiv-, saksbehandling- og informasjonssystem og behøver en arkivansvarlig i hel stilling for å være vår fagperson med ansvar for alt arkivfaglig arbeid hos oss. Stillingen innebærer en selvstendig rolle med mange arkivfaglige utfordringer som vil gi muligheter for faglig utvikling. Derfor er det viktig at den arkivansvarlige har erfaring med arkivdrift og arkivutvikling med god kjennskap til offentlig forvaltning og regelverk. Det er planlagt at den arkivansvarlige skal få hjelp av en medarbeider tilsvarende halv stilling.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli satt opp en offentlig søkerliste. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Vær likevel oppmerksom på at opplysninger om en søker kan bli offentlige, selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Les mer om stillingen her.


Tiltredelse 15.08.2016