Økt innvandring gir nye utfordringer

Den sterke veksten i antall flyktninger til Norge skaper nye utfordringer for forvaltningen.
Publisert: 25.10.2015

Strømmen av flyktninger til Norge og andre europeiske land fører med seg en rekke utfordringer. Her hjemme melder NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) om økt saksbehandlingstid som følge av flyktningsituasjonen, samtidig som veksten i norsk økonomi avtar.

NOKUT-direktør Terje Mørland sier effektive godkjenningsordninger er en viktig premiss for rask integrering i arbeidslivet, som er det fremste målet i norsk integreringspolitikk.

Organisasjonen regner med 20 prosent vekst i søknadene i inneværende år sammenlignet med fjoråret. NOKUT regner i år med å behandle rundt 8000 søknader og generell godkjenning, noe som medfører at man regner med en gjennomsnittlig saksbehandlingstid i overkant av 1,5 måned for 2015 som helhet.