Frokostseminar 4. september

Oslo politidistrikt og Nasjonalt ID-senter inviterte fredag 4. september til frokostseminar.
Publisert: 25.08.2015

På agendaen sto relevante ID-problemstillinger og noen praktiske eksempler på hvordan vi i dag jobber med ID-problematikk og hvilke verktøy vi kan bruke for å bli bedre.

Sted: Nasjonalt ID-senters lokaler, Møllergata 39 i Oslo. 

Program

  • 8:00 - 8:15 ID-gruppen i utlendingsavsnittet ved Oslo politidistrikt, hvorfor ble den opprettet og hvordan jobber den? Vi får praktiske eksempler fra relevante saker og ID-problemstillinger v/Katrin Kaldre.
  • 8:20 - 8:35 Saksbehandler med kurs i ID-arbeid på annenlinjenivå v/Elisa Lagesen i Oslo Politidistrikt. 
  • 8:35 - 8:50 ID-skolens planer og tilbud, opplæringsnettverket og annenlinjeopplæring i ID-arbeid. Nasjonalt ID-senter v/ Camilla E. Dahlin

Elisa Lagesen ved Oslo Politidistrikt fortalte om ID-arbeid på annenlinjenivå.
Elisa Lagesen ved Oslo Politidistrikt fortalte om ID-arbeid på annenlinjenivå.

_

_

Nasjonalt ID-senters Camilla E. Dahlin fortalte om ID-skolens planer og tilbud,
opplæringsnettverket og annenlinjeopplæring i ID-arbeid.

_
Foto: Nasjonalt ID-senter.