Norsk Biometri Forum

Nasjonalt ID-senter samler i dag deltakere fra inn- og utland for en ny runde med diskusjon og kunnskapsdeling på biometrifeltet.
Publisert: 16.04.2015

Nasjonalt ID-senter har på nytt tatt initiativ til å samle kunnskap fra inn- og utland for informasjonsdeling rundt biometritemaet.

Norsk Biometri Forum er resultatet av et tett samarbeid mellom Nasjonalt ID-senter og European Organization for Biometrics (EAB). Arbeidsgruppen i forumet møtes to ganger i året for å dele informasjon og erfaringer på biometrifeltet.

Foredragsholderne på årets forum var blant annet Skattedirektoratet ved Marianne Henriksen, Datatilsynet ved Kim Eilertsen, Christian Bull fra Telenor, Håvard Nordbø fra Politidirektoratet og Knut Lindelien fra Standard Norge.