Høydepunkter fra ID-dagen 2014

Fullt hus og god stemning på ID-dagen 2014. Få med deg noen av høydepunktene her!
Publisert: 19.11.2014
tveitan_isak.jpg

Her kan du se noen av presentasjonene fra ID-dagen

Kommunikasjonssjef Wenche Bjørngård var konfransier.Fredag 14. november kunne Nasjonalt ID-senter for tredje gang ønske velkommen til samling rundt ID-temaet. Mer enn 300 personer fra store og små organisasjoner fant veien til Hotel Bristol og en dag fullspekket med varierte innslag rundt ID-temaet. Kommunikasjonssjef og konfransier Wenche Bjørngaard sørget for å lose publikum vel gjennom et tettpakket program.

 - Tillit ikke nok
Nasjonalt ID-senters leder, Arne Isak Tveitan, ønsket alle velkommen. Han benyttet også anledningen til å understreke at tillit ikke lenger er nok, men at målrettet arbeid også er nødvendig for å besvare spørsmål om identitet.
 Leder ved Nasjonalt ID-senter, Arne Isak Tveitan, ønsker velkommen.
Leder ved Nasjonalt ID-senter, Arne Isak Tveitan, ønsker velkommen. (Alle foto: Per Haddal, Nasjonalt ID-senter.)

- Vi kan ikke lenger basere ID på tillit. Vi må også samarbeide målrettet for å gjøre det lettere å besvare spørsmålet om hvem man er, lød budskapet fra Tveitan foran en fullsatt sal.

Statssekretæren åpner
Tveitan er ikke den eneste som er opptatt av å sette ID på dagsorden. Det var også statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Jøran Kallmyr, som åpnet årets arrangement.
Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Jøran Kallmyr.
 Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Jøran Kallmyr.

Misbruk av dokumenter øker
Misbruk av identitetsdokumenter fører med seg en rekke samfunnsmessige utfordringer, og fokuset på temaet har økt de siste årene. Dette er oppsummert i en ny rapport som Ingunn Nesheim presenterte høydepunktene fra. Rapporten avdekker blant annet en kraftig vekst i antall imposterdokumenter fra 2012 til 2013.
Ingunn Nesheim presenterte rapporten "Misbruk av ID-dokumenter 2013".
 
Flere imposterdokumenter: Ingunn Nesheim presenterte rapporten "Misbruk av ID-dokumenter 2013" og noen av funnene i denne. Lenke til rapporten finner du under.

Se også:
Mistbruk av ID-dokumenter 2013

- Løft blikket
Før jul presenterer Nasjonalt ID-senter sluttrapporten i forbindelse med evalueringen av ID-arbeidet i utlendingsforvaltningen. Basert på funnene i denne og de tre foregående delrapportene, pekte prosjektleder Hanne Tannvik Svendsen spesielt på betydningen av en god ledelsesforankring, kompetanseheving og forbedret samhandling på tvers av etats- og organisasjonsgrenser.
Nasjonalt ID-senters Hanne Svendsen mener det er viktig for den enkelte å se at jobben som gjøres også er viktig for andre.
 - Løft blikket fra egen etat: Det er viktig for den enkelte å se at jobben som gjøres også er viktig for andre, mener Hanne Tannvik Svendsen.

- Det er viktig å øke kompetansen på alt som har med ID å gjøre. Vi må løfte blikket litt og se at det er mange aktører på banen. Det er viktig å se at den jobben vi gjør også er viktig for andre.

Fra 170 til 56 dager på ett år
Roar Iost fra Utlendingsdirektoratet kunne fortelle om UDIs erfaringer knyttet til saksbehandlingstid i de såkalte «Dublinsakene». Gjennom et målrettet og operativt samarbeid har Politiets utlendingsenhet og Utlendingsdirektoratet oppnådd gode resultater, blant annet i form av en kraftig redusert saksbehandlingstid.
Roar Iost fortalte om redusert saksbehandlingstid hos UDI.
Kutter saksbehandlingstiden: Roar Iost fra UDI fortalte om gode erfaringer knyttet til redusert saksbehandlingstid.

- Summen av mange små skritt gjør at vi leverer bedre på kortere tid, fortalte Iost og viste til en saksbehandlingstid som i snitt nå er redusert fra 170 til 56 dager.

ID-arbeid i Skatteetaten
Marit Nordsveen Bjørndal fra Skatt Øst fortalte om hva Skatteetaten ser på som de største risikoområdene innen ID-arbeid.
ID-arbeid hos Skatteetaten: Marit Nordsveen Bjørndal fra Skatt Øst fortalte om hva Skatteetaten ser på som de største risikoområdene innen ID-arbeid.

Lynkurs i biometri
Cathrine Fari fra Nasjonalt ID-senter ga publikum et lynkurs i ansiktsgjenkjenning.
Cathrine Fari fra Nasjonalt ID-senter ga publikum et lynkurs i ansiktsgjenkjenning.
Publikum fikk selv anledning til å teste egne ferdigheter når det gjelder ansiktsgjenkjenning.
Fikk prøve selv: Publikum fikk selv anledning til å teste egne ferdigheter når det gjelder ansiktsgjenkjenning.

Grensekontroll i EU
Richard Rinkens leder EUs biometri-arbeid.
 Leder EUs biometri-arbeid: Richard Rinkens fortalte om hvordan EU Smart Borders skal bidra til en mer effektiv og sikker kontroll med borgere utenfor Schengen.

Dokumentsjekk i praksis

 

USB-mikroskopet demonstrert: To av Nasjonalt ID-senters dokumentgranskere, Yoran Sandanger (øverst) og Dag Hov, sørget for å gi publikum en underholdende demonstrasjon av hvordan man kan benytter USB-mikroskopet til å avsløre falske dokumenter.

Politiet og ID-verktøy


Politiinspektør Håvard Nordbø, Politidirektoratet.

Politiinspektør ved Politidirektoratet, Håvard Nordbø, fortalte om hvilke verktøy politiet benytter seg av i ID-arbeidet.

Internasjonale erfaringer
Stephen Maxwell fra Forensic Science Northern Ireland fortalte om behovet for en systematisk tilnærming til kvalitet i saksbehandlingen.
Stephen Maxwell, Forensic Science Northern Ireland.
 Stephen Maxwell fra Forensic Science Northern Ireland delte sine erfaringer om kvalitet i saksbehandlingen.

 - Stort potensial
Førsteamanuensis ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen, Bjarne Kvam, så nærmere på potensialet ved bruk av informasjonsressurser for kriminalitetsbekjempelse.
Bjarne Kvam, Universitetet i Bergen.
Alt er informasjon: - Pythagoras skal ha sagt at «alt er tall». I dag kan vi si at «alt er informasjon», fastslo Bjarne Kvam, førsteamanuensis ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen.

ID-kriminalitet er ofte ledd i annen kriminell virksomhet som trygdemisbruk, ulovlig arbeid og menneskesmugling. En god informasjonsflyt mellom forvaltning og politi er nødvendig for kriminalitetsbekjempelse, og her ligger det et stort potensial, fortalte Kvam.
ID-nettverket vokser

For om lag ett år siden tok Nasjonalt ID-senter og UDI i samarbeid initiativet til å samle en rekke offentlige aktører som ser behovet for en lik vurdering av identitet. Det resulterte i opprettelsen av ID-nettverket, som i dag teller 14 medlemsorganisasjoner.
Camilla Dahlin og Knut Øvregård, Nasjonalt ID-senter.
 Nasjonalt ID-senters Camilla E. Dahlin og Knut Ivarson Øvregård oppsummerte arbeidet med ID-nettverket.

Flere bilder fra arrangementet:

Wenche Bjørngård, Nasjonalt ID-senter.
Kommunikasjonssjef Wenche Bjørngaard i Nasjonalt ID-senter var konfransier.