Misbruk av ID-dokumenter 2013

Misbruk av identitetsdokumenter har fått økt oppmerksomhet både i Norge og i EU/Schengen de siste årene. Rapporten Misbruk av ID-dokumenter 2013 gir deg en oppsummering av hvordan situasjonen ser ut i dag.
Publisert: 29.08.2014

Misbruk av ID-dokumenter 2013 leser du her.

Misbruk av ID-dokumenter 2013.Nasjonalt ID-senter har i denne rapporten kartlagt og utarbeidet analyser knyttet til uriktig identitet og misbruk av dokumenter. Grunnlaget er statistikk over misbruk av identitetsdokumenter som ble avdekket i Norge i 2013. Rapporten omhandler både falske dokumenter og imposterdokumenter. Tallene knytter seg både til utlendinger som oppholdt seg i Norge og utlendinger som har ønsket å reise inn i Norge. Vi har også sammenlignet statistikken for Norge, med statistikk fra Sverige, Danmark og Frontex statistikk for EU/Schengen. Frontex er EUs organisasjon for sikkerhet ved EUs yttergrense.

Misbruk av identitetsdokumenter bringer med seg en rekke samfunnsmessige utfordringer, og fokuset på temaet har økt de siste årene. Falske identiteter bidrar ikke bare til å undergrave samfunnets velferdssystemer, men fører også med seg en rekke sikkerhetsmessige utfordringer. Illegal innvandring, menneskehandel, arbeidskriminalitet og menneskesmugling er eksempler på dette. Personer med falsk identitet og falske identitetsdokumenter kan reise inn i EU/Schengen, der de får rettigheter og kan bevege seg fritt. Falsk identitet er også en stor utfordring i arbeidet med å forhindre terror.