ID-dagen: Invitasjon til bidrag

14. november 2014 holder Nasjonalt ID-senter sin årlige konferanse «ID-dagen» på Hotel Bristol i Oslo. Vi inviterer nå til faglige bidrag til konferansen.
Publisert: 04.06.2014

Konferansen er delt i tre deler. Vi ønsker innlegg som omhandler:

  • Del I – Analyse, risiko, statistikk. Temperaturen på ID-Norge Analyse og risikovurderinger på ID-arbeidet som gjøres i Norge
  • Del 2 – Grønt lys. Hvordan bli bedre i ID-arbeidet Metoder og verktøy som kan gjøre ID-arbeidet i Norge sikrere og mer effektivt
  • Del 3 – Ett menneske – mange skranker Følg et menneskes gang gjennom etatjungelen. En feil får store følger og mye dobbeltarbeid. Hvordan vi kan få et bedre og styrket fagmiljø?

Deltagerne på konferansen vil være de som til daglig jobber med analyse, kontroll og vurdering av identitet. Ved å dele kunnskap og erfaringer kan vi styrke kompetansen og oppnå en mer helhetlig tilnærming til identitetsarbeidet i offentlig forvaltning.

Konferansen skal være konkret, praktisk og nyttig, og vi ønsker at den skal være til inspirasjon for saksbehandlere.

Vi ønsker at du sender et forslag om hva du kan holde foredrag om, i tillegg til en kort presentasjon av deg selv (navn, tittel og ekpertiseområde/arbeidsområde) innen 14. august til postmottak (att) nidsenter.no markert med «Konferanse». Foredraget bør være på 20-45 min. Ta gjerne kontakt hvis du har forslag til andre tema eller foredragsholdere fra inn- eller utland du kunne tenke deg å høre på konferansen.

Endelige tema og foredrag vil bli bestemt etter at vi har vurdert forslagene.