To nye e-læringskurs fra Nasjonalt ID-senter

I 2013 lanserte Nasjonalt ID-senter 12 e-læringskurs for deg som jobber i utlendingsforvaltningen og politiet. Nå har vi lansert to nye kurs.
Publisert: 28.04.2014

Det første kurset handler om hvilke ID-dokumenter du kan forvente å få når du spør om legitimasjon. Dette kurset er særlig egnet for politiet og deg som jobber i en skranke.

Det andre kurset vi lanserer nå, handler om passleseren og hvordan du skal bruke den. Kurset er spesielt egnet for utenrikstjenesten og andre som benytter en passleser på jobben.  

Vi har i tillegg kjøpt inn et kurs fra finsk politi som lærer deg om ansiktssammenligning. Kurset finnes både på norsk og engelsk.

I dag tilbyr vi disse e-læringskursene:

 • Passleseren
 • Biometrikiosken
 • DISCS
 • PRADO og iFADO
 • Keesing Documentchecker
 • Edison TD
 • Oppgavemodul om referansedatabasene
 • Lys og lupe
 • Vannmerker
 • Den maskinlesbare sonen, MRZ 1
 • Den maskinlesbare sonen MRZ 2, utregning av kontrollsiffer
 • Hva gjør du ved falsk ID?
 • Har du legitimasjon?

De fleste kursene vi har lansert er oversatt til engelsk, slik at også lokalansatte på utenriksstasjonene kan ta kursene. Kursene våre tar mellom 5 og 20 minutter å gjennomføre, og de bidrar til å gjøre deg enda bedre i ID-arbeid.

I tillegg til e-læringskursene har vi produsert opplæringsmateriell, oversiktsplakater og informasjonshefter. 

Nasjonalt ID-senter skal fortsette å lage e-læringskurs med temaer innen dokumentkontroll og identitetsarbeid. De fleste kursene våre ligger på lukket del av portalen, og du kan enkelt opprette en bruker for å få tilgang til disse.

Kursene kan tas som en forberedelse til klasseromkurs, eller for å repetere det du har lært før.

Dersom du har tips, eller ønsker om e-læringskurs, er Nasjonalt ID-senter interessert i å høre dine forslag. For mer informasjon, ta kontakt på denne e-postadressen: 

portalstotte (att) nidsenter.no