Felles standard for fastsettelse og verifisering av identitet

I vår starter ID-nettverket arbeidet med å få til en felles tilnærming for vurdering av identitet. I prosjektet deltar alle aktørene i offentlig forvaltning som gjør ID-vurderinger.
Publisert: 25.03.2014

Etter initiativ fra Nasjonalt ID-senter skal ID-nettverket i 2014 sette en nasjonal standard for fastsettelse og verifisering av identitet for å høyne kvaliteten og bedre sikkerheten til dokumentene vi bruker i Norge.

Medlemmene i ID-nettverket gjennomgikk standariseringsprosessen på nettverksmøtet fredag 21. mars 2014. I møtet presenterte Nasjonalt ID-senter forslaget til plan for arbeidet med å lage felles retningslinjer for ID-vurderinger.

Bruk av nasjonal standard vil gi aktørene større tillit til en persons identitet, før levering av en tjeneste eller utstedelse av dokument. Den første etableringen av identitet (innrulleringen) er et viktig middel der etatene kan håndtere risikoen til for å unngå å feilaktig gi en tjeneste eller utstedelse av dokument til en person med en annen identitet enn oppgitt.

I tiden framover skal medlemmene i ID-nettverket risikovuredere ID papirer og tjenester i egen organisasjon. Her skal de blant annet gå gjennom rutiner for utstedelse og vurdere hvor stor risiko en feilutstedelse av dokument kan ha.

I høst vil Nasjonalt ID-senter samle informasjonen, gjøre en analyse og presenterer dette.

ID-nettverket skal arbeide for å styrke ID-kompetansen og samarbeidet og stimulere til læring og utviklingsarbeid. ID-nettverket er enige om å arbeide for en helhetlig ID-forvaltning i Norge for å redusere fusk og forebygge kriminalitet. Nettverket skal bidra til et mer koordinert arbeid med ID-problematikk og vurderinger av identiteter.

I ID-nettverket deltar representanter fra: Politidirektoratet, Veidirektoratet, Utlendingsdirektoratet, NAV, Finans Norge, Skatt, Arbeidstilsynet, Brønnøysundregistrene, Helsedirektoratet, NORSIS, Datatilsynet, Utenriksdepartementet og Nasjonalt ID-senter.