Toppledersamling i ID-nettverket

Behov for felles innsats var tema på ID-nettverkets toppledersamling tirdag 4. februar. Tilstede var ledere fra utlendingsforvaltningen, politiet, Finans Norge og andre offentlige etater som er berørt av ID-utfordringer.
Publisert: 04.02.2014

Alle har sine utfordringer når det kommer til ID-kontroll. Det er mange ulike ID-dokumenter, det er manglende forutsetninger for ID-kontroll og det er for lav risikoforståelse i førstelinjen.  Finansnæringen, Skatteetaten og NAV bygger i betydelig grad på ID-vurderinger gjort i utlendingsforvaltningen, står det i utredningen Behov for felles innsats fra Oxford Research.

- Stadig flere utlendinger kommer til Norge, både fra EU og resten av verden. Jeg tror ikke Norge har vært helt forberedt på denne utviklingen, sier leder i Nasjonalt ID-senter Arne Isak Tveitan.


- Tradisjonelt tenker vi utlendingsforvaltningen og politiet når vi snakker om ID og utlendinger. Men alle som kommer i kontakt med en utlending i andre deler av offentlig forvaltning og i privat sektor, skal ta stilling til ID-dokumenter for å sikre en riktig behandling. Norge har basert mye av sin forvaltningspraksis på ID-området nettopp på tillit. Nå viser det seg at tilliten blir utfordret av personer som ønsker rettigheter de i utgangspunktet ikke har krav på. Det fuskes og kriminelle aktører utnytter mulighetene.

ID-nettverket skal arbeide for å styrke ID-kompetansen og samarbeidet og stimulere til læring og utviklingsarbeid. ID-nettverket er enige om å arbeide for en helhetlig ID-forvaltning i Norge for å redusere fusk og forebygge kriminalitet. Nettverket skal bidra til et mer koordinert arbeid med ID-problematikk og vurderinger av identiteter.

Kompetanse og kommunikasjon er sentrale virkemidler i denne sammenheng.  En høyere kompetanse og bevisstgjøring rundt ID-oppgavene i hver enkelt virksomhet og kommunikasjon og informasjonsflyt innen og mellom nettverkets virksomheter vil styrke ID-arbeidet.

Nasjonalt ID-senter fokuserte på løsninger både på kort og lang sikt. Ingeborg Farstad informerte om elektroniske løsninger, kurs og kompetansebygging vi kan tilby etatene. Hun viste også til hjelpemidler for ID-fastsettelse som for eksempel referansedatabaser, regelverk, ID-basen, alerts og e-læring som ligger på www.nidsenter.no.

Knut Øvregård informerte om oppgaver etatene bør samarbeide om for å utarbeide felles standarder og retningslinjer for verifisering av identitet.

Tilstede var ledere fra Politidirektoratet, Vegdirektoratet, Utlendingsdirektoratet, NAV, Finans Norge, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Brønnøysundregistrene, Helsedirektoratet og Nasjonalt ID-senter.