Opplæringsåret 2013

Året 2013 har vært et aktivt år for opplæring i Nasjonalt ID-senter. Vi har undervist i 192 undervisningstimer til over 700 ansatte i ulike etater. Og vi utviklet 11 forskjellige e-læringskurs.
Publisert: 14.02.2014

2013 har vært et aktivt år for opplæring i Nasjonalt ID-senter.- Vi i Nasjonalt ID-senter ønsker at vår opplæring skal bidra til at ansatte i utlendingsforvaltningen og annen offentlig forvaltning blir enda bedre på ID-arbeid, sier opplæringskoordinator Janne Moen Lyng.

Etatene som har mottatt opplæring fra Nasjonalt ID-senter er i hovedsak Politi, Vegdirektoratet, Kystvakten, Utlendingsdirektoratet, kursdeltakere har i tillegg vært ansatte fra Skattetaten og Tollvesenet. Den største bestiller av kurs i 2013 var politiet med 20 kurs. Disse har vært fordelt på 11 politidistrikt. Utenriksdepartementet (UD) bruker oss også i sine kurs for ambassadeansatte, hele ni kurs og to ID-turneer i 2013. ID-turneene har vært i Midt-Østen og Afrika.

E-læring

Vi har laget 11 e-læringskurs i 2013. Kursene kan tas enkeltstående eller som forberedelse til Nasjonalt ID-senters klasseromsundervisning. VI har levert kursmoduler som er godt mottatt i ulike fora. De er korte og har innhold som er svært nyttig for førstelinje.

Vi har produsert disse modulene:

 • Hva gjør du når du oppdager falsk ID
 • Hvordan regne ut MRZ
 • Oppgavemodul om MRZ
 • Modul om bruk av lys og lupe
 • Fire kursmoluler om referansedatabasene:
  • PRADO og iFADO
  • Edison TD
  • DISCS
  • Keesing Documentchecker
 • Testmodul om alle databasene
 • Biometrikiosken
 • Vannmerker

I tillegg har vi kjøpt et kurs om ansiktssammenligning (impostere) fra finsk politi, og har fått dette oversatt til norsk.

I løpet av februar 2014 kommer også disse kursene:

 • Bli kjent med passleseren
 • Har du legitimasjon? Hvilke dokumenter skal utlendinger i Norge ha?

De fleste kursene er oversatt til engelsk

I 2014 skal vi fortsette å utvikle e-læringskurs innen personkontroll og dokumenter.