Bestill trykksaker fra Nasjonalt ID-senter

I løpet av det siste året har Nasjonalt ID-Senter produsert flere rapporter og publikasjoner om ID-arbeid. Nå kan du bestille disse hos oss.
Publisert: 14.02.2014

Nå kan du bestille trykksaker fra Nasjonalt ID-senter.Nasjonalt ID-senter skal gjøre offentlig forvaltning bedre rustet til å vurdere identitet. I 2013 hadde vi mange prosjekter der vi gikk i dybden på identitetsarbeid i Norge. Dette har resultert i flere forskningsrapporter som vi nå ønsker å dele med deg, som for eksempel rapport om biometri, identitersvurderinger i Irak og evaluering av identitetsarbeidet i politiet og utenriksstasjoner.

Nasjonalt ID-senter har så langt fokusert mest på utlendingsforvaltningen og politiet, men er nå i ferd med å innlemme andre aktører i offentlig og privat sektor i vårt samarbeid. Les mer om arbeidet så langt i publikasjonen vår, som heter Nasjonalt ID-senter. Du kan også lese mer om Nasjonalt ID-senters virksomhet i strategibrosjyren vår.

Vi har også en guide til hvordan du utfører dokumentkontroll. Denne finnes på både norsk og engelsk.

Alle publikasjoner kan lastes ned på PDF hvis du følger lenken under. Noen publikasjoner er unntatt offentlighet, men hvis du jobber i utlendingsforvaltningen eller politiet kan du sende en e-post til postmottak (att) nidsenter.no for å få den tilsendt. Publikasjonene er gratis, men ved bestilling av store kvanta, ma vi ta litt betaling for det.