Nasjonalt ID-senter presenterer ID-basen

Nasjonalt ID-senter introduserer ID-basen, et verktøy som hjelper deg med å kontrollere og avklarer identiteten til utlendinger.
Publisert: 31.01.2014

Nasjonalt ID-senters kjerneoppgave er å gjøre andre bedre i ID-arbeid. Som en del av portalen lanserer vi nå ID-basen der vi har samlet identitetsrelatert informasjon om konkrete land. Gjennom ID-basen får saksbehandlere i utlendingsforvaltningen og politiet et verktøy til hjelp i arbeidet med å kontrollere og avklare identiteten til utlendinger.

ID-basen – en prototype i 2014

ID-basen inneholder identitetsrelatert informasjon basert på land. ID-basen samler informasjonen på et sted og gjør det enkelt å finne frem til identitetsdokumenter, personregistre og annen bakgrunnskunnskap som omhandler identitet.

ID-basen er et nytteverktøy som hjelper deg i ID-arbeidet.Nasjonalt ID-senter presenterer i første omgang en prototype. I prototypen har vi lagt vekt på innsamling av identitetsrelevant informasjon som gjelder borgere av Irak. Ellers er det samlet informasjon som gjelder borgere av Afghanistan, Eritrea, Marokko, Nigeria og Somalia.

Vi vil i 2014 vedlikeholde og oppdatere eksisterende informasjon i ID-basen. Vi vil også presentere en engelsk versjon av basen.

Vi ønsker tilbakemeldinger fra deg

Sammen med brukerne våre ønsker vi å utvikle ID-basen slik at den blir relevant, aktuell og brukervennlig for saksbehandlere og andre ansatte i utlendingsforvaltningen og politiet. Vi setter derfor stor pris på tilbakemeldinger fra brukerne når det gjelder innhold og funksjonalitet i ID-basen. I ID-basen kan brukerne enkelt sende innspill fra hver side de befinner deg på i basen.

Tilgang til ID-basen

Får å få tilgang til ID-basen må man være registrert bruker av Nasjonalt ID-senters nettportal www.nidsenter.no, og ansatt i politiet, UDI, UNE, UD eller Landinfo. Man får da også tilgang til andre tjenester som alerts, referansedatabaser og e-læringsprogrammer. Tjenesten er kostnadsfri for aktørene i utlendingsforvaltningen og politiet.

Får du problemer med innlogging, ta kontakt med portalstotte (att) nidsenter.no