Fagdag gav mersmak

Torsdag 5. desember var Nasjonalt ID-senter vertskap for en fagdag for dokumentgranskere fra en rekke offentlige instanser. Mer enn tretti deltakere fra politidistrikt, flyplasser og de Oslo-baserte fagmiljøene var samlet i Møllergata
Publisert: 06.12.2013

Foredragsholdere var først IngMarie Wigelius og Anders Nordgaard fra det svenske Statens kriminaltekniska laboratorium. Deres tema var bevisvurdering og konklusjonsgrader.

"Temaet så ut til å treffe midt i blinken", sier Per Haddal, seksjonsleder i Nasjonalt ID-senter. "Foredraget skapte stor debatt, med innlegg fra mange hold. Dette er åpenbart velkjente problemstillinger fra det daglige arbeidet."

Det andre fagtemaet var ved Russ Middleton, pensjonert politimann fra Metropolitan Police i London. Middleton er ekspert på avsløring av dokumentfalsk, og driver nå sitt eget firma, som samarbeider nært med politiet. Han snakket om et prosjekt hvor det britiske politiet samarbeider med trykkeribransjen for å avsløre organisert dokumentfalsk. Han tok også for seg konkrete avsløringer av forfalskningsfabrikker, og viste eksempler på ting de hadde produsert.

"Fagdagen var meget vellykket", sier Haddal. "Vi er opptatt av å utvikle fellesskap og utvide samarbeidet og kontakten mellom alle miljøer som driver dokumentgransking. Derfor var det et viktig arrangement, og vi er mer enn gjerne vertskap for en slik samling en annen gang."