Norsk Biometriforum

Torsdag forrige uke var det igjen duket for Norsk biometriforum i Nasjonalt ID-senters lokaler.
Publisert: 20.11.2013

På møtet deltok 47 biometri-interesserte fra flere offentlige etater, industri og forskning fra inn- og utland. Norsk biometriforum skjer i samarbeid med FRISC nettverket og European Association for Biometrics.

Arbeidsgruppen i forumet møtes to ganger i året for å dele informasjon og erfaringer på biometrifeltet. På agendaen sto denne gangen blant annet bruk av biometri i forbindelse med teknologi for ansiktsgjennkjenning .

Foredragsholdere tilstede i denne runden var representanter fra Halstad University, Gjøvik University College, Danmarks Tekniske Universitet og Accenture, Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik og Advokatfirmaet Schjødt.

Forumet ble tradisjonelt åpnet av Magnar Aukrust.

Vi vil fortløpende publisere presentasjonene fra møtet på denne siden etter hvert som de kommer oss i hende.

Rasmus Paulsen - 3D face recognition

Markus Nuppeny - Fingerprint image quality NFIQ2.0

Citrad Sousedit - Fingerprint presentation attack detection with OCD

Christoph Busch - Biometrics News

Nancy Yue Lu - Biometric Privacy

Fernando Alonso - Personal Recognition Based on Facial Information