Nasjonalt ID-senter tre år

Fredag 15. november 2013 ble Nasjonalt ID-senter tre år. Til anledningen laget vi en publikasjon som skal fortelle om oss, hvem vi er til for, og hva vi gjør.
Publisert: 19.11.2013

Nasjonalt ID-senter 2013Her kan du lese magasinet som PDF.

Siden vi ble etablert i 2010 har vi bidratt til en betydelig utvidelse av det faglige miljøet, samt i arbeidet med å utvikle nye metoder og verktøy for ID-fastsettelse.

Vi har så langt fokusert mest på utlendingsforvaltningen og politiet, men er nå i ferd med å innlemme andre aktører i offentlig og privat sektor i vårt samarbeid.

Les mer om arbeidet så langt i publikasjonen vår.

Vil du ha publikasjonen som trykksak kan du sende en e-post til pernille.odegard(att)nidsenter.no