Immigration Fraud Conference (IFC) 2013

Immigration Fraud Conference (IFC) 2013 gikk av stabelen forrige uke på Grand Hotell i Oslo. Arrangementet er en årlig konferanse for og med dokumentspesialister.
Publisert: 23.09.2013

Konferansen tar for seg ulike tema innen misbruk av identitets- og reisedokumenter når det jelder immigrasjon og grensekontroll.

Medlemskap og deltakelse i IFC er begrenset til land i Europa og Nord-Amerika, og for øyeblikket har IFC 21 medlemsland, inkludert Norge. For å være medlem må en stille som vertskap for konferansen. I år er det Norge, ved Nasjonalt ID-senter og Kripos, som arrangerte IFC. Norge var sist vertskap i 1992.

UDI-direktør Frode Forfang åpnet konferansen som der etter gikk slag i slag tre dager i strekk med presentasjoner og foredrag.
I år var det omtrent 60 deltakere fra 18 land som kom til Oslo for å delta. De fleste deltakerlandene holder foredrag under konferansen og det blir arrangert workshops.  

Etter mye faglig input og kunnskapsutveksling fikk deltakerne også en guidet sightseeing i Oslo med buss samt oppleve byen fra sjøsiden med en båttur til Bygdøy.

Neste år er det Italia som er vertsland for Immigration Fraud Conference.