Historisk satsning på datasikkerhet

Når landets tyngste aktører innen sikkerhet går sammen for å styrke utdanningstilbudet innenfor cybersikkerhet og informasjonssikkerhet, betyr dette det største kompetanseløftet for fagfeltet noensinne.
Publisert: 11.06.2013

Med felles innsats blir Høgskolen i Gjøvik et internasjonalt kraftsenter innenfor informasjonssikkerhet. Nasjonalt ID-senter vil bidra inn i denne satsningen.

En samlet justiskomité skriver i Samfunnssikkerhetsmeldingen at det bør etableres et nasjonalt forskningssenter i informasjonssikkerhet ved Høgskolen i Gjøvik.  Mindre enn en uke senere tar en rekke organisasjoner oppfordringen på alvor og oppretter «Center for Cyber- and Information Security» ved Høgskolen i Gjøvik. Initiativtakerne inkluderer Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Politidirektoratet, Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Cyberforsvaret, Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), Telenor, Statkraft, Statnett og Eidsiva, Økokrim, Kripos, Nasjonalt ID-senter, PwC og Oppland Fylkeskommune, og invitasjon står åpen til flere organisasjoner som ønsker å være med på initiativet. Det nye senteret ble lansert i forbindelse med NSM`s 10 års-jubileum.

- Vi ser helt klart behovet for å styrke samarbeidet innenfor  kompetansemiljøet rundt informasjonssikkerhet. Vårt bidrag vil være å benytte ressurspersoner fra Nasjonalt ID-senter med praktisk kompetanse innenfor id-arbeide og biometriske løsninger inn i et akademisk miljø, sier Arne Isak Tveitan, leder for Nasjonalt ID-senter.