Vi bytter navn

Nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter bytter nå navn til Nasjonalt ID-senter.
Publisert: 11.02.2013

Vi justerer navnet til Nasjonalt ID-senter for å bidra til bedre tydelighet om hva senteret er og for å få en mer enhetlig bruk av navn.

Navneskiftet er et viktig steg på veien mot å bygge en sterk organisasjon og jobbe opp mot vår visjon, som også er navnet vårt – å bli et nasjonalt ID-senter.

Vi ønsker å opptre tydelig og konsekvent – det vil vi også gjøre i navnebruken. Derfor justerer vi slik at det blir tydeligere for flere hva vi arbeider med.

Nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter har hatt en uklar dagligbruk av navn. Dette gjelder både i inkonsekvent bruk og lite oppklarende i innhold. Mest brukt er forkortelsen NID, som ikke sier noe om hva virksomheten er eller driver med. Forkortelsen står for Nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter, men vi er ikke et dokumentasjonssenter. Derimot jobbes det med identitiet og dokumenter (falske/ekte).

Vi kommer til å skrive navnet Nasjonalt ID-senter fullt ut, og vil så langt det er mulig unngå å bruke forkortelsen NID. 

Vi beholder logo og designprofil, og endringene skal gjennomføres på en så enkel og rimelig måte som mulig.