Strategiplan 2013-18

Nå er fem-årsstrategien for Nasjonalt ID-senter på plass.
Publisert: 18.02.2013

- Vårt arbeid tar utgangspunkt både i ønsker vi har fått fra våre samarbeidspartnere og erfaringer vi har gjort, sier Arne Isak Tveitan. - Det er store forventninger til oss, og vi vil gjøre vårt ytterste for å innfri dem.

- For å redusere samfunnsmessige konsekvenser av ulovlig bruk av identitet samarbeider vi i dag mest med utlendingsforvaltningen og politiet, men vi skal også samarbeide med andre, sier Arne Isak Tveitan, leder i Nasjonalt ID-senter. - Vi skal kommunisere tydelig hvilke oppgaver vi vil gå løs på først, hva vi skal vente med og hva vi ikke skal gjøre. Nasjonalt ID-senter skal være en åpen og serviceinnstilt organisasjon med eksperter som brenner for ID-arbeid.

- Opplæring og kompetanse, metoder, dokumenter og analyser er våre satsingsområder.